Ezrekre menő lakbérper indul meg augusztus elsején

Tömegében várják az érdekeltek a beadványuk elfogadását

- A Hétfői Napló tudósitójától.-

Az uj lakásrendelet tulajdonképpen csak holnap lép életbe, azonban már most megállapitható, hogy a lakásrendeletből kifolyólag sok-sok ezer pör indul meg a budapesti központi járásbiróság előtt.

A szabadjára eresztett háztulajdonosok a mult héten megkezdték a hallatlanul nagy stájgerolási manőverüket és a mindenképpen megnyomoritott partájok már most sietnek oltalomért a birósághoz. Néhány nap óta a központi járásbiróság első emeletének 105. ajtaja előtt a hivatalos órák alatt hatalmas tömeg – jobbára ügyvédek – ácsorognak. A 105. számu szobában kell ugyanis benyujtani a bérleszállitás, vagy a bérmegállapitás iránt benyujtott panaszokat, a lakásrendelet bizonyos esetekben a bérlő kötelességévé teszi, hogy a birósághoz forduljon, ha a stájgerolásnál a háztulajdonos tullépte a rendeletben megjelölt határokat, sok esetben pedig a háztulajdonosnak kell a birósághoz fordulni, ha a lakó visszautasítja a stájgerolást.

A fiskálisok a 105. számu szobában bemutatják a kérvényt, arra a hivatalnok ráüt egy bélyegzőt, visszaadja a kérvényt és erre megkezdődik ujra az ácsorgás a 108. számu szoba előtt. Itten dr. Debis táblabiró elé kerül a panaszos beadvány, aki kiszámitja, hogy milyen összegü illetéket kell leróni a panaszos beadványra és azt a kérvényekre rávezeti, aztán vissza kell menni ujra a 105. szobába, ott le kell fizetni a kiszámitottt illetéket készpénzben, aztán iktatják a beadványt és igy jut az ugynevezett főlajstrom-irodába, ahonnét pedig ahhoz a biróhoz jut a panasz, aki tárgyalást tüz ki az ügyben. ( Augusztus elején megindulnak tehát a lakbérpörök ezrei. )