A csoda-kutya

Vidám utikalandot beszél el egy angol ujság. Néhány nap előtt egy előkelő ur utazott az angol vasutak egyik nem dohányzó kocsijában. Az egyik közbeneső állomáson beszállt ugyanabba a szakaszba egy nő, a ki szép utazó táskáján kívül kis kutyáját is magával vitte.

Abban a pillanatban, a mikor a vonat az állomásról elindult, a kocsi fülkéjébe belépő nő jelenlétében a férfi elővette a csibukját és rágyujtott. - *Paraszt vagy* - kiáltá a belépő dáma. És kivevén a csibukot a férfi szájából, rövid uton kidobta a nyitott ablakon. A férfi fölocsudva első zavarából, fölkapta a kis kutyát és dühösen a pipa után dobta.

Elképzelhető a nő kétségbeesése. A mint a vonat legközelebbi állomáson megállott, a méltatlankodó asszony az állomásfőnökhöz fordult a panaszával. A férfi igazolta magát és eljárását, miközben a nő sulyos büntetést követelt. A csetepaténak az vetett véget, hogy a kutya ugyancsak lihegve, a pipával a szájában megérkezett a panasz szinhelyére. Szent lett a béke. A vasuti kocsi két ellenfele kezet nyujtott és elégedetten távozott.