Grönland

Felfedezték Grönland ismeretlen részét. Mióta Kolombusz Kristóf 1412. augusztus 3-án a Santa Maria vitorláson, még két vitorlástól kisérve, nekivágott a nagy Oceánnak és 69 napi viszontagságteljes hányattatás után sikerült Amerikát, illetőleg ennek egy szigetét elérnie, azóta a vakmerő, tudnivágyó férfiak hosszu sora vállalkozott arra, hogy a föld egy-egy ismeretlen részét felfedezze.

És mégis Európán kívül mind a négy világrészen vannak még nagy területek, ahova még felfedező utas nem juthatott el. Igen jórészt ismeretlen földrész Grönland is. A történelem ugyan felemlíti, hogy a X. században normannok – ez a germán fajhoz tartozó vitéz és kalandvágyó hajósnép – ismerte Grönlandot, melyet zöldelő pázsitjairól Grönlandnak, azaz zöld országnak nevezett el és tengerparján gyarmatokat alapított.

Ámde a XV. század óta, mely időtájban Grönland keleti partjait óriási jégtömegek boritották el, mitsem hallottunk erről a hozzáférhetetlen országról. III. Keresztély dán király (1534-1559) volt az első, aki hajókat küldött Grönland felfedezésére, de eredménytelenül; 1789-ben Mackeznie angol felfedező utazó bebizonyította, hogy Grönland nem függ össze az amerikai szárazfölddel. 1847-ben Franklin János angol sarkvidéki utazó 158 főből álló kisérletével együtt odaveszett.

Utána még sokan vállalkoztak e zordon földrész kipuhatolására, de eredménytelenül. Egyes helyein találtak az évezredek multán megkövesedett vagy megszenesedett olyan növényzetet, amely arra vall, hogy Grönlandban az őskorban 30°-nyi melegnek kellett lennie.

Nansen megállapította, hogy a sziget belsejében – már amennyire ugyanis oda behatolhatott – a téli hideg és a nyári meleg közti véglet -40 és +15°, sőt olykor -40 és +30° fokot is leolvasott a hőmérőről, csakhogy a nyár ott nagyon rövid ideig tart és ez az oka annak, hogy Grönland 2 millió négyszög kilométernyi területe mindeddig ismeretlen; még a parjain lakó eszkimók sem képesek a gletserekkel borított belső részekbe behatolni.

Mindezt tudva nagy sikert jelent tehát az a napokban érkezett hír, hogy Laugne Koch dán tudósnak sikerült Grönland északi részét bejárnia, ugy hogy e felfedezés folytán Grünland földrajzi térképe teljes lett. Persze a belsejében még óriási területek vannak, hová ember még nem tette be a lábát.