Gömbös a zsidókérdésről

Nagyatádi Szabó István földmívelésügyi miniszter Gömbös Gyula kiséretében vasárnap délelőtt 11 órakor Barcsra érkezett Ulain Ferenc támogatására.

- Lesznek talán olyanok Barcson – mondotta – akik Gömbös Gyula megjelenését arra szeretnénk magyarázni, hogy bizonyos erős, keresztény, nemzeti irányzat hangoztatója vagyok, melyet ők nem nagyon helyeselnek. Ezeknek azt mondhatom, hogy jól tudják a barcsiak, mi az én politikai irányom és ha együtt tudok müködni Gömbös Gyulával, legyenek meggyőződve, hogy ezt csak a nemzet érdekében történik. Akik a jogrendről és az atrocitásokról beszélnek, azoknak azt mondhatom, soha nem volt még miniszterelnök, aki olyan erősen kezébe tudta volna tartani a jövő megóvását, mint Bethlen István gróf.

Nagyatádi után Ulain Ferenc, majd Gömbös Gyula mondott beszédet.

- Ha vannak a kerületben olyanok, - mondotta, - akik azt mondják, hogy én erőszakos ember vagyok, azoknak azt mondom, igenis, erőszakos vagyok mindenben, ami a magyar nemzet érdekét szolgálja és erőszakos vagyok mindenkivel szemben, aki a nemzet egységét meg akarja bontani.

- Valószinüleg azt is mondották, hogy nem szeretem a zsidót. A zsidó is épp ugy van teremtve, mint én, tehát neki is joga van épp ugy élni, mint nekem.

Én a zsidósággal nem is mint felekezettel foglalkozom, mert véleményem az, hogy mindenki ugy tisztelheti Istenét, amint akarja. Gazdaságpolitikai szempontból nézem a zsidóságot és a magyar faj érdekének szempontjából. Azt mondom, hogy a magyar faj, mely ezer évvel ezelőtt elfoglalta e hont, van hivatva elsősorban, hogy itt a hazában parancsoljon és vezessen és ennek van joga ahhoz, hogy minden téren kezében tartsa a hatalmat. Ezt elsősorban a gazdasági térre vonatkoztathatom, mert tudom, hogy akinek a zsebe tele van bankókkal, az parancsol.

A zsidó is magyarországi állampolgár, azonban a zsidóság érdekei a magyar érdekekhez ugy aránylanak, mint a 8:1. Amikor ezt az arányt megállapítom, nem vagyok igazságtalan a zsidósággal szemben, de viszont kötelességemet teljesítem saját fajommal szemben.

Azt látom, a bankok kilencven százaléka, a sajtó hetven százaléka zsidókézben van, szóval, ahol haszonról van szó, ott a magyar faj nincs ugy képviselve, mint ahogy a 8:1-es arány diktálná. Hazaárulást követ el mindenki, aki nem fordul szembe oly irányzattal, mely ezt a magyar fajt elárulja.