Kinyomozták a magyar fascisták vezérkarát

A belügyminiszter ismeretes rendelete után, amellyel tudvalevően a fascista tábor működésének beszüntetését rendelte el, a rendőrség politikai osztálya teljes apparátussal látott hozzá a mozgalom minden fázisának felderitéséhez. A rendőrség munkája ugyan megelőzte a belügyminiszter rendeletét, mert a politikai osztálya a rendelet kiadását megelözöen is már naponta tájékoztatta a belügyminisztert a mozgalom mibenlétéről.

A nyomozás szálai köztudmás szerint Andrejka Károly főkapitányhelyettes kezeibe futnak össze, aki, hogy teljes képet alkothason az egész szervezetről, már a szombati nap folyamán husz detektiv segitségével küldött idézést azok részére, akikről már korábban tudták, vagy sejtették, hogy részesei az akciónak. Pintér Ernő dr. rendőrtanácsos segédkezik a főkapitányhelyettesnek abban a nehéz munkájában, hogy a „misztikus” ügy minden bonyolult szálát kibogozzák. A beidézettek kihallgatása vasárnap a hajnali órákig tartott.

A nyomozás vezetői különösen arra a kérdésre vonatkozóan folytatják a kihallgatásokat, mikor kezdődött az akció, ki kezdeményezte azt és mik voltak a céljai? Az eddigi kihallgatottak sorában nagyrészt „közlegények” szerepelnek, akik nagy általánosságban őszinte és egybehangzó vallomást tettek, azonban minden feleletadást megtagadtak a részletkérdésekre vonatkozólag. A fascista titoktartásra hivatkoznak, egy fogadalomra, amely nem engedi, hogy másokkal közöljék terveiket, megállapodásukat.

A rendőrség azonban minden titkolódzásuk ellenére is részletes névsort szerzett be azokról, akik a mozgalom vezetésében és terjesztésében elől jártak. Az eddigi nyomokon haladva a nyomozó hatóság arra helyezi a fősulyt, vajjon követtek-e el a szervezkedők olyan dolgot, amely tételes törvényeinkkel ellentétben áll s ha igy találnák, akkor ilyen irányban nyomban meginditják ellenük az eljárást.

A mai napra nagyszámu idézést adtak ki különösen volt képviselők részére, akikkel szemben az a gyanú merült fel, hogy ugyancsak részesei az akciónak. A nyomozás adataiban több aktiv képviselő neve is szerepel, ezek között Friedrich Istvánné is, akiket azonban a mentelmi jogukra való tekintettel eddig még nem idézett meg a rendőrség.