A világ gabonatermése

A Magyar Statisztikai Szemle legutóbbi száma a Római Nemzetközi Mezőgazdasági Intézetnek a világ gabonatermésére vonatkozó statisztikai adatait közli. Az adatok szerint Európa, Kanada és Egyesült Államok, Ázsia és Észak-Afrika búzatermése az 1922. évi 642 millió métermázsa terméssel szemben 1923-ban 671 millió métermázsa. Vagyis a búzatermés a mult évihez képest kedvezőbben alakult, a növekedés 16 százalék.

Ezek a számok 28 országra vonatkoznak, melyek 1922-ben az északi földövön (Oroszországot és Kinát kivéve) a búzatermésnek mintegy 85 százalékát adták. Franciaország, Jugoszlávia és Csehország adatai még ismeretlenek. A világ rozstermésére nézve az északi földöv 19 államának adatai állanak rendelkezésre, melyek 1922-ben a rozstermés 60 százalékát szolgáltatták (Oroszország és Kina kivételével).

Európában, Kanadában és az Egyesült Államokban a mult évi 127 millió métermázsával szemben 139 millió métermázsa rozs termett, a többlet 11 millió métermázsa (9 százalék). Árpából Európa, Kanada és Egyesült Államok, Ázsia és Észak-Afrika a mult évi 174 millió métermázsával szemben ezidén 190 millió métermázsát termelt, vagyis 15 millió métermázsával (9 százalék) többet.

Ezek az adatok 24 országra vonatkoznak, melyek 1922-ben az északi földöv termésének 67 százalékát szolgáltatták. A legfontosabb termelő országok közül még nem ismeretesek Németország, Franciaország és Csehország adatai.

A zab világtermési adatai 20 országra vonatkoznak, melyek mult évben az északi földöv termésének 73 százalékát képviselték, hiányzanak Német- és Franciaország adatai. Európa, Kanada, Egyesült Államok és Észak-Afrika 1923-ban összesen 360 millió métermázsát termelt, míg a mult évben 349 millió métermázsát. Tehát a világ zabtermésének emelkedése 20 millió métermázsát (6 százalék) tesz ki.