Popovics nyilatkozata a Jegybankról

Párizsban most fejeződött be a pénzügyi tárgyalások első étapja, és új év után folytatni fogják a megbeszéléseket. Először mindenesetre megvárják a január 9-én kezdődő belgrádi konferencia eredményét és csak azután térnek vissza a magyar delegátusok is Párizsba, ahol a kölcsön effektuálása ügyében fogják a végleges megbeszéléseket folytatni.

Popovics Sándor, aki a pénzügyi albizottsággal Párizsban folytatta a tárgyalásokat a magyar jegybank felállitása ügyében, igen kedvezően és bizakodóan itéli meg a helyzetet. A tárgyalások meglehetősen előrehaladott stádiumban vannak és minden jel arra vall, hogy az új esztendő első negyedében létrehozzák az új jegybankot. Megkérdeztük Popovics Sándort, hogyan képzeli el az új jegybank megalakulását? Popovics a következőket mondotta a Hétfői Napló munkatársának:

– Az egyelőre teljesen mellékes kérdés, vajjon agráriusok vagy nem agráriusok fogják-e jegyezni az új jegybank részvényeit. Az lehetséges, hogy nagy versengés indul meg értük, de itt az a főérdek, hogy az egész ország egyforma mértékben vegyen részt a jegyzésben.

– Ami azt a kérdést illeti, hogy mi lesz az új pénzzel, vajjon Ausztria mintájára mi is áttérünk-e egy új pénzrendszerre, erre most válaszolni alig lehet, mert ez sokkal későbbi kérdés. Ausztria tulajdonképpen nem is tér át új valutára, csak az elnevezést változtatja meg. Vajjon nálunk is elhagyják-e a korona elnevezést és esetleg más nevet adunk pénzünknek, az még bizonytalan.

A uj Jegybank természetesen át fogja venni a most forgalomban lévő pénzeket, mert hiszen ez történt a Jegyintézetnél is, amikor átvette az Osztrák-Magyar Bank szerepét. Igy tehát az az érdekes probléma, milyen magyar pénzünk lesz, fogják-e Füsliék is továbbra késziteni vagy sem, még nagyon messze van a megvalósulástól. A pénzforgalmi eszközökben már technikai okokból sem történik egyelőre változás.