A férfiak ellenségei

Különös klub alakult most Haverleyben ; a kik nem akarnak férjhez menni.

A klub alapszabályaiból a kivonat ez ; a mely tag férfiakkal kaczérkodik, egy font csokoládét fizet büntetésül, a férfiakra való kacsingatást két font csokoládéval büntetik, a ki – no és ez a legborzasztóbb – annyira merészkedik, hogy megengedi magát egy férfitől csókoltatni, az száz fekete vonást kap. Megjegyzendő, hogy a kinek 200 fekete vonás van a rovásán, azt egyszerűen kidobják a klubból.

A férjhez menő tagot, a ki hütelen lett fogadásához, természetesen ünnepélyesen kizárják az egyesületből, s ráadásul még bankettet is köteles adni az egész klubnak. És ennek az erős alapokon álló klubnak van egy rettenetes ellensége, mely a bolondos intézményt megsemmisüléssel fenyegeti, és ez : a szerelem.