Egy megszökött beduin regénye

Érdekes szerelmi regény rejtőzik ama három távirat mögött, melyben a bécsi rendőrigazgatóság értesíti a budapesti főkapitányságot, Hoegsweich Ralf beduin elszökéséről. A huszonnyolcz esztendős beduin, irja a *M. N. *, két évvel ezelőtt többedmagával egy angol imprezárióhoz szerződött, a ki európai körutra vitte a sivatag fiait.

Londonban, a hol félesztendeig maradt az exótikus társaság, egy előkelő angol lady valósággal belebolondult a magas termetű, sötét szemű, barna arczu beduinba. A mikor a társaság Angliából Párizsba, majd Berlinbe ment, az angol hölgy folyton velük ment.

Berlinben egyszer három napra meg is szöktette szerelmesét, a ki csak a rendőrség közben járására tért vissza imprezáriójához, hogy eleget tegyen szerződéses kötelezettségének. Bécsben, a hová a társaság néhány héttel ezelőtt érkezett, ugy látszott, mintha a szerelmi regénynek egy időre vége szakadt volna.

Tegnapelőtt az egész karaván elhagyta a császárvárost és Oroszországba indult. Hoegsweich velük ment, de mihelyt a vonat kirobogott a pályaházból, leugrott a vonatról és hirtelen eltünt. Az imprezárió távirati megkeresésére a bécsi rendőrség mindenfelé keresteti a szökött beduint. Budapesten azért gyanítják, mert a bécsi rendőrség értesülése szerint az angol hölgy levelet írt szerelmesének, melyben Budapestre hívja. Meglehet, hogy az érdekes páros most nálunk turbékol valahol…