Külföldi nők özönlése Budapestre

Meg kell tisztítani Budapest éjjeli életét. - Nem szabad beutazási engedélyt adni külföldi nőknek. – Kalandornők Eldorádója.

A mult héten nagy vita és sok kavarodás volt akörül, beengedik-e Pestre Breitbart osztrák artistát, a lánctörőt. Nem engedték be, nem adták meg néki a beutazási engedélyt, ami csöppet sem sérelmes, mert amikor annyi magyar artista van kenyér nélkül, igazán nincs szükség a Breitbart mutatványaira. S ha valutavédelemből annyi sok iparcikket tesznek behozatali tilalmi listára, akkor nem kell beengedni az idegen artistákat sem. Ha meglehetünk narancs nélkül, meglehetünk angol bohócok és osztrák lánctőrök nélkül is. Más láncokat kell majd nékünk magunknak széttörnünk!...

A Breitbart-ügy körül, szóval, kavarodás volt, s éppen ez a kavarodás az érthetetlen előttünk. Míg ugyanis Breitbart beutazási engedélyét nem adták meg, amivel helyes példát statuáltak, addig kétes és kétségtelen nők sokasága lepi el megint az országot. Hónapok óta rejtelmes táncospárok keresnek itt milliókat, s minden éjjeli mulatóhely tele van külföldi táncosnőkkel.

Mi szükség van ezekre, ki engedi be ezeket a hölgyeket, avagy egyszerűn engedély nélkül tartózkodnak itt Pesten? A főváros életét, a mai drágaság közepette, még nem kell azzal is zajosabbá tenni, hogy a külföldi zengerájok táncosnői és utcai kóklerlányai idejöjjenek és itt szabad vadászterületet kapjanak…

Nincsen már nap, hogy ujak meg ujak, uj sísters-ek ne jelentkeznének, hogy a reklám fizetett nagydobja ne szólana meg valamelyik ilyen idekerült hölgy, vagy hölgycsoport mellett. Heltai Jenő valamikor ragyogó regényt irt ezekről a külföldi kalandornőkről, most egyszerre csak itt teremnek közöttünk, a legjobb szállókban laknak, színházakban a legjobb páholyokból botránkoztatják meg a közönséget és ugy szaladgálnak ebben a drága, szegény, nyomoruságra itélt, szomoruan fájdalmas városban, mint akik sokesztendős tapasztalataik után itt akarnak uj Kaliforniát találni.

A szegénység és a nyomor vámszedőire éppenséggel nincsen szüksége ennek az osztálynak. Amilyen helyes erélyt tanusitott a rendőrség a Breitbart-kérdésben, ugy kell megvizsgálni az idekerült idegen nők ügyét, s meg kell állapítani róluk, hogy itt nincsen keresnivalójuk. A magyar munkás nem mehet ki kenyeret keresni Amerikába, az amerikai munkakerülőnőket mi sem engedhetjük ide – Gerbeaud majszolása. Ki tudja, nincs-e ezek között a bizonytalan eredetű, sok álnevű nők között egy-egy kémnő is, ki tudja ellenőrizni összeköttetéseiket?

Meg kell tisztítani tőlük a fővárost, mert a lovagiasság és a nők iránt kötelező udvariasság csak – a nőt illeti meg, nem pedig azokat, akikre a hazájukban is nyilvános, külön erre a célra fölállított rendőri ügyosztályok vigyáznak! Valamikor a Balkán volt a terepük ezeknek a külföldi csillagoknak, most már Pesten állanak meg. Nagyon helyes lesz a rendőrség részéről, ha továbbítja őket.