Két rokon hír

"Nemzetvédelmi munkájából nem lehet kizárni senkit, aki magyarnak érzi magát."
Vasárnap délután tartotta a Magyar Nemzeti Szövetség évi közgyülését a Vármegyeház disztermében. Perényi Zsigmond báró nyitotta meg a gyülést.

- A magyarországi szociáldemokraták vezéreitől is gyakran hallottunk – mondotta – az utóbbi időben hazafias, nemzeti érzésű nyilatkozatokat. Távos áll tőlem, hogy e nyilatkozatok őszinteségében kételkedjem. Örvendetes fordulat ez, szakítás azzal, hogy a munkásnak nincs hazája.
Mi azért hirdetjük a nacionalizmust – mondotta tovább - , mert meggyőződésünk szerint ez az egyedüli biztos alap, amelyre ráállhatunk. A nemzetvédelem munkájából nem lehet kizárni senkit, aki magyarnak érzi magát.A fascisták budai gyülése

A Szittyák (Fascisták) Tábora vasárnap délután a budai Vigadóban nagygyűlést tartott. Dr. Hornyánszky Zoltán volt nemzetgyülési képviselő mondott nagy beszédet a Tábor gazdasági programmjáról. Azt mondotta, hogy felsőbb parancs folytán részleteket el nem árulhat programjukból. De kijelentette, hogy jelszavuk a: revizió. Főleg a bankok háborus vagyonát, tartalékját, safejeit kivánják fölülvizsgálni, diktarórikus uton is a fölgyülemlett vagyon elkobozni. Kell 11 miniszter, 32 államtitkár, 120 miniszteri tanácsos és 300 közigazgatási Szittya férfiu és minden problémát megoldanak... Hát nem boldog a magyar?....