A birodalmi elnök és a kancellár részvéttávirata a Krupp-gyár munkásaihoz

Berlin, április 2.
Az esseni események alkalmából Ebert birodalmi elnök Krupp von Bohlennek és Krupp-gyár üzemi tanácsának táviratot küldött. Ebben megdöbbenését fejezi ki azon a borzalmas vérfürdőn, amelyet a francia militarizmus békés és védtelen munkások között véghezvitt. Egyuttal őszinte részvétet tolmácsolta a tömeggyilkosság áldozatai családjának és a szégyenletes büntett alkalmával megsérülteknek.

Cuno birodalmi kancellár táviratában pedig rámutat arra, hogy a francia katonák nem átalották gépfegyvereiket olyan munkások ellen fordítani, akik nem tettek egyebet, mint hogy békésen fenyegetések nélkül tiltakoztak a munkahelyükre való erőszakos benyomulás ellen.

Gonosz frivolitással pusztították el sok német ember egészségét, amikor a lakosság az idegen szoldateszka minden provokálásával szemben példátlan önuralmat tanusított. Az emberiség érzése mindenütt föl fog lázadni e szörnyü gonosztett ellen.