Érdekes beszélgetés részlete Budapesten Thomas Mannal, a német politikáról

A Ruhr-megszállással előidézett helyzet Németországban kétségbeejtő -  mondja a  nagy író - , de nem reménytelen. Azt hiszem, hogy a németek passziv ellenállását alátámaszthatja mindenki, aki szolgálatot akar tenni nemcsak Németországnak, de a pacifizmusnak is.

Mert Németország ma teljesen pacifista és nem akar mást, mint a kölcsönös megegyezést és a békés munkát.

A főleg Bajorországban működő tulzó nacionalisták, sajnos elvakultságukban többet használnak Franciaországnak, mint saját hazájuknak, mert ezek a pártpolitikát és a széthuzást segitik elő. Örömmel hallom, hogy itt, Magyarországon, a mi bajaink részvétteljes visszhangra találnak.