A Montessori-módszer

A Montessori-módszer főbb szempontjai a következők: gyermekben magában minden megvan a természetes továbbfejlődésre. A nevelőnek feladata csupán védőleg segiteni s a fejlődéshez a lehetőségéket megadni, még pedig a gyermek egyéniségének, mozgási és akarati szabadságának teljes tiszteletbetartásával.

Montessori módszere különös gondot fordit az érzékszervek mesterséges kifinomitására. E cél elérésére különféle gyakorlatok szolgálnak, nevezetesen: sokféle szövetanyagoknak, tárgyak alakjának, nagyságának, súlyának felismerése tapintás és izomérzés utján, behunyt szemmel. Nagy csendben finom hangok meghallása, színárnyalatok megkülönböztetése, illatok és ízek megismerése, szemmérték és egyensulyérzék gyakorlása.

A ritmusérzék fejlesztése zene és ének mellett, szabad, gyermeki táncmozdulatokkal. Eme élettani neveléshez tartozik, hogy a gyermekek sokat vannak, a természetben; itt pihennek és játszanak, a kertben foglalatoskodnak és az állatokat gondozzák. A társadalmi nevelésben főszempont a Montessori-módszernél a másokon való segítés gondolatának gyakorlása, a munkára szoktatás és az emberekkel való érintkezésben az előzékenység és a megfelelő szavak elsajátítása.

Az irás-olvasás tanítása is helyet foglal a Montessori-módszerben. Ez ugyan a 4—5 éves korban kevésbé indokolt, ámde az a mód, amellyel a gyermek ezt a két ismeretet elsajátítja játszi, természetes és csöppet sem megerőltető.

A Montessori-rendszer különösen a német gyermeknevelők érdeklődését ragadta meg. És amit a német jónak felismer, azt tüstént megvalósítja még a mai szomoru időkben is, amikor Németországot annyi súlyos i nyomja. Berlin egyik külvárosában, ahol sok a szegénység és sok a gvermek, állítottak fel egy Montessori-kisdedóvót, amelyet a „Gyermekek Házá"-nak neveztek el. Képeink szemléletesen ábrázolják az ott meghonosított Montessori-nevelési rendszer sokféle előnyeit.

Utolsó képünkön közös uzsonnánál látjuk a kisdedeket a „Gyermekek Házá"-ban, ahol a nagyobbacskák szolgálják ki a kisebbeket. Valamennyien tiszták, takarosak, elégedettek - igazi jó társaság, -amelytől nem egy felnőtt társaság tanulhatna fegyelmet és uri magatartást. — Ilyen nevelésben részesíti a Montessori-módszer a „jövő reményei"-t!

E kitünő módszert meg kellene honosítani minden magyar óvódában, mert a jövő nemzedék csak ugy válik a nemzet díszévé, ha testileg és szellemileg erőssé, önállóvá és nemessé neveljük.