Vaklárma a bakara szobában

Vaklárma a bakara szobában vagy hogyan tűnt el nyomtalanul ötmillió

Siófok, aug. 20

A siófoki élénk kártya-szezont az idén több kellemetlen incidens zavarta meg. Hol az államrendőrség ugrasztotta szét a bakkozó társaságot, hol az ottani csendőrség tett váratlan látogatást a zsibong kártyaszobákban. Legutóbb egy vaklárma következtében rebbentek százfelé a cheminező hölgyek és urak. Hiába, az idén határozottan pechük volt a könnyű keresetből költekező siófoki nyaralóknak. A szezonvégi kártyahistória részletei ezek:

A termekben teljes mértékben állt a játék. Mindenki izgalommal hajolt az ellipszis alaku asztal felé, ahol milliók forogtak, milliók cseréltek gazdát pár pillanat alatt.

Az egyik teremben bakara folyt és egy ismert pesti kártyás, akinek mellesleg bankbizományi irodája van, a bankot. A hires játékost ezuttal messze elkerülte a szerencse és hiába ujította a bankot, folyton kihuzták annak becses tartalmát, ami azt jelenti, hogy folyton a pointeur ütött. Már több mint ötmillió koronát ujított a história hőse. Ugy tizenegy óra tájban változás állott be és a bank kezdett nyerni. A rengeteg bankó egymásután került elő a ?, a zseton is folyton szaporodott és a bankártársak szemeiből már az öröm csillogott elő, mintegy jeltől annak, hogy most fog visszajönni az elveszett pénz.

Egyszerre csak nagy robajjal nyilik az ajtó és a portás elkiáltja magát:
- Itt vannak a csendőrök!
A bakara-asztal körül formális pánik keletkezett. A játékosok felugrottak helyeikről, mindenki gyorsan gyömöszölte zsebébe az előtte lévő zsetonokat és pénzt, nehogy azok a hatóság embereihez kerüljenek. A játékmesterek és krupiék is villámgyorsan eltüntek azokról a posztokról, a hol egyébként olyan gőgösen és önhitten „dolgoznak”. Szóval megszünt a játék és aki tehette, elfutott.

Alig telt el néhány perc, kitudódott, hogy az egész tévedés volt, ugynevezett vaklárma. A bankár gyorsan visszament, a játékosok is ujból elfoglalták helyeiket, de a bankban volt több mint ötmillió korona a nagy zűrzavarban hirtelen és nyomtalanul eltűnt, anélkül, hogy meg lehetett volna állapítani, kik vitték el ilyen jogtalanul a bank pénzét.
Igy játszanak bakarát siófokon.