Rövid hírek

A francia munkásszövetség a sztrájkoló német munkásokért

Párisból táviratozzák: Az általános és független munkásszövetség a „Humanité”-ben a francia munkássághoz intézett fölhivást közöl, amelyben fölhívja figyelmét arra a nyomoruságos állapotra, amelyben a német munkásosztály van és amely immár elviselhetetlenné vált. A német munkások ezért egész Németországra három napon át tartó, általános sztrájkot határoztak el. Már most ki kell jelenteni, hogy a megszálló csapatoknak a sztrájkoló német munkások elleni esetleges eljárása büntett volna, amelyet semmivel se lehet igazolni. A német és a francia proletáriátus ügye a legszorosabban összefügg egymással és az egyiknek veresége a másiknak is vereséget jelentené.

Franciaország uj képviselője Népszövetségben

Az „Éciatr de l’Est” jelenti, hogy a francia kormány előreláthatóan legközelebb La Brun Albert szenátort Franciaország népszövetségi képviselőjévé nevezte ki Viviani utódjául, akinek egészségi állapota e pillanatban lehetetlenné teszi számára, hogy tisztségét tökéletesen betölthesse.

Londonban komolyan ítélték meg Stresemann nyilatkozatát
London, augusztus 25.
A Wolff-ügynökség londoni tudósítója illetékes, angol körökből arról értesül, hogy Stresemann birodalmi kancellár tegnapi beszédét komoly kisérletnek tekintik arra, hogy az igen válságos helyzetben közremüködjék a jóvátételi kérdés rendezésében.

A cseh-szlovák hadsereg háborus játékai
Pozsony, augusztus 26.
A cseh-szlovák hadsereg ma kezdi meg őszi nagygyakorlatait. Az idei cseh-szlovák hadgyakorlatok kulminációs pontja az északnyugati morvaországi Zwittau és Politzka között lesz. Két hadsereg fog egymással szemben állani. A prágai és königgrätzi gyaloghadosztályból és a prágai lovasdandárból álló hadsereg parancsnoka, Wotruba tábornok, a másik hadsereget pedig, amely a morva csapatokat foglalja magában, Podhajski tábornok, a morva országos katonai parancsnok vezeti.

A csehországi hadgyakorlatoktól függetlenül, de egyidőben fog lefolyni a szlovenszkói hadgyakrolat, melynél a pozsonyi és besztercebányai hadosztályok kerülnek egymással szembe.

A felvidéki hadgyakorlat kulminációja Korpona körül lesz. A besztercebányai hadosztály parancsnoka Kadleck tábornok.

A föladat egy Magyarország felől betörő hadtest visszaszorítása az országhatárig.

A hadgyakorlatok vége és a tartalékosok leszerelése szeptember első hetében történik.