Napmotor

 A gőzgépeinket szénnel fűtjük. A szén növényi termék s mint ilyen elnyelt napsugarakat tartalmaz. Az a fény, amely sok millió év előtt az őskort megelőző növényvilág fejlődését okozta, újra feléled a föld gyomrából és testté vált alakjában munkát szolgáltat.

A szén energiáját azonban nem használjuk ki kellőképpen, munkaképességének nagy része már az üst felmelegitésénél elvész. Ha lehetséges volna a napenergiáját fűtésre felhasználni, nagyobb munka teljesítményt kapnánk.

Kaliforniában megpróbálták egy napmotor segítségével, munkává változtatni a napsugarak energiáját A napgép összegyűjti a sugarakat egy óriási homorú tükörben, amely ezerhétszáz kis tükörből van összetéve, oly módon, hogy a napsugarait egy irányban verik vissza.

A sugarak leesési pontján egy négy méter hosszú csőalaku gőzkazán áll. Egyenletes napsütésben az üres kazán falai egy óra alatt tüzesen izzanak, ha 400 liter vizet tartalmaz, akkor egy negyed óra múlva már zúgva forr a vízmennyiség és a képződő gőz, egy tíz lóerős motor hajt, ez pedig olyan nagy emelökészüléket mozgat, amely óránként 5600 liter vizet használ el.

Egy nagy gépezet, a napmotort állandóan a napirányának megfelelően mozgatja, hogy a kazánban állandó jövő viz és ezáltal megfelelő gőzmenynyiség képződjék.