Prohászka püspök harci riadója a liberalizmus ellen

A polgármester után Prohászka Ottokár lépett az emelvényre és a katolikus lélek orientációjáról tartott előadást. Beszélt a nyugat-európai keresztény kultura földrengéséről, a liberalizmus csődjéről és a szociális struktúra szétomlásáról.

- Nem birom lefesteni azokat a szineket — mondotta a szónok —, amelyekkel a mai rettenetes nyomoruságot önök elé varázsolhatnám. Az folyton hirdette, hogy ezt a rettenetes leromlást már 150 évvel ezelőtt készítették elő, hogy ami liberalizmus, ami szabadkőmüvesség, az tönkreteszi a keresztény kulturát is, nemcsak az anyaszentegyházat. Ezt a belső társadalmi, kulturális, intellektuális züllést a szabadkőmüvesek és az intellektüellek készítették elő.

XIII. Leó pápa az ő fenséges enciklikájában fölhívja a katolikusok figyelmét: rántsátok le a szabadkőmüvesség arcáról az álarcot, hadd mutassa meg az igazi arcát, mert álarc az ingyentej, az ingyenkenyér, a csecsemővédelem álarc, az egész lexikonja a frázisoknak a humanizmusról, az egésznek a gyökere, tisztelt kongresszus, a kereszténység lerontására irányuló gondolat.

- A liberalizmus szabadságot akar, szabadon akar gondolkozni, erkölcstelenkedni, házasságot kötni és bontani, szabadon akar siberolni. Nekünk is kell politikai szabadság, nekünk se kellenek a bürokratikus kamarilláinak macska zugai, mi is szabad emberek akarunk lenni, és a kereszténység gondolata szerint a szabadságot a tekintéllyel, az igazsággal összekapcsolva.

- A liberalizmus adott tudományszabadságot, hogy az egyetemeken minden tücsköt-bogarat, erkölcstelenséget, destrukciót előadhassanak. Nem kellett más, csak egy kis doktori pallium a hóbortosok nyakára, mindjárt fölmehettek a katedrára. Gazdasági téren csak azt látom, hogy a liberalizmus révén a földet elcsusztatták és a koldustarisznyát a magyarok nyakában akasztották és adtak egy nagy szabadságot nekünk: utlevelet Amerika felé.

- Nem mondom, van parlamenti szabadság is, nem akarok valami sértőt mondani, hiszen itt tiszteljük a parlament elnökét, és a parlamentarizmus is lejárta magát. Nekünk nem kell szabadság a magyar egyetemi ifjuságnak és egyetemről való kilicitálására! (Óriási éljenzés.)

- Rettenetes, amit a szociáldemokrácia hozott ránk. A szociáldemokrácia valamiképen jót akart, de a folytonos osztályharc képtelenség. A szociális érzést kell belevinni mindenbe, a családba, az iskolába, a munkásviszonyokba. Tehát a katolikus kongresszus irányítására ezt a három elvet ajánlom: a hitélet kimélyítését a destrukcióval szemben, a katolikus hit vallását a liberalizmussal szemben, a katolikus keresztény szeretet minden szociális törekvésben.