Rövidek

Bajorország el akar szakadni a német birodalomtól
München, szeptember 30.
A bajor demokrata párt elnöksége egy kiáltványban kijelenti, hogy egy országnak a birodalomtól való elszakadását semmiféle ürügygyel nem lehet jogosultnak mondani. Ha a bajor kormányban és az állami főbiztosban nincs meg az erő arra, hogy szükség esetén erőszakkal is meghiusítanak minden elszakadási törekvést, ugy Bajorország elszigetelten marad magára, minthogy sem Württemberg, sem Baden, sem Hessen nem lépnek Bajorországgal együtt arra az utra, amelyen Franciaország oly szivesen látná őket.


A török köztársaság demokráciája

Angora, szeptember 30.
Mustafa Kemal basa egy hirlapiró előtt kijelentette, hogy Törökország belső fejlődése még nem fejeződött be és hogy Törökország még kifejezettebben demokratikus köztársaság lesz, mint eddig.


Poincaré a francia-angol ellentétekről

Páris, október 7.
Poincaré miniszterelnök ma Ligny en Barroisban megtartotta bejelentett beszédét. Tárgyalta a Ruhr-kérdést, rátért lord Curzon beszédére és többek között a következőket mondotta: Akárki vegye át holnap Németország sorsának intézését, mi hivek maradunk önmagunkhoz és továbbra is igyekezni fogunk állandó garanciákat szerezni biztonságunkra és a jóvátételi fizetésekre. Nem hinném — mondotta ezután Poincaré – hogy az angol miniszterelnök álláspontja és a miénk között áthidatalhatatlan ellentét volna. A francia programot a sárga könyvben kifejtettem és nincs mit módosítani rajta. Barátságos és bizalomteljes tárgyalások, amilyenek legutóbb Baldwinnal folytak, megújíthatók, hogy az ántánt ismét szilárdabban alakuljon.


A szeparatisták kikiáltották Aachenben a rajnai Köztársaságot

Aachen, október 21.
Ma proklamálták a rajnai köztársaságot. A rajnai szeparatisták valamennyi középületet, a városházát, amelyen a rajnai köztársaság zászlója leng, megszállták, anélkül, hogy a rendőrség a legcsekélyebb ellenállást fejtette volna ki. Az ideiglenes kormány kiáltványt bocsátott ki, amelyben mindenemű tüntetést betilt. A fölhívás kilátásba helyezi az élelmiszerrel való ellátást és munkaalkalmak teremtését. A rajnai szeparatista csapatok most a belga zóna északi részébe és a brit zónába fognak bevonulni.
Köln október 21.
A rajnai-tartomány többi részeiből, igy Bonn, Trier, Koblenz, Düseldof, Eschweiler, Jülich, Stohlberg, Düren és Nedss városokból érkezett jelentések szerint az aacheni puccs tisztán helyi vállalkozás.
Köln, október 21.
A belga helyőrség, hir szerint, fegyveres támogatást ígért a szeparatistáknak. Kiutasították valamennyi szakszervezet titkárát Aachenből és a keresztény bányamunkások vezérét, Harsch képviselőt. A szeparatisták kezében vannak az összes középületek.