Közeledés a kormány és a fajvédők között

 A politikai helyzet az utóbbi hetekben különösen kiélesedett. A liberális ellenzék megcsaltnak érzi magát és nyiltan hangoztatja, hogy a miniszterelnök megszegte a kölcsöntárgyalások előtt tett ígéretét.

A parlament folyosóján a Ház legutolsó ülése alatt Vázsonyiék és a szociáldemokraták megállapították, hogy a kormánypárt és a fajvédők között közlekedés jelei észlelhetők és ilyen módon a kormánynak a konszolidációra irányuló törekvései nem lehetnek őszinték.

Különösen nagy fölháborodás az ellenzék körében amiatt, hogy a miniszterelnök tudni sem akar annak a határozott ígéretének teljesítéséről, amelyet az Ébredő Magyarok Egyesületének föloszlatására vonatkozólag az ellenzék vezérpolitikusai előtt tett.

Hasonlóképen vádolják a miniszterelnököt azon ígéretének meg nem tartása miatt, hogy megfékezi a jobbszélső sajtót, ha kell, a legradikálisabb eszközök igénybevételével. Az ellenzék fölzudulásáról alkalmunk volt beszélgetni a kormánynak egy vezető tagjával, aki a többi között a következőket mondotta:
- Az ellenzék három nagy taktikai hibát követett el a legutóbbi idők szenvedélyes parlamenti csatáiban. Az első az volt – és ezt a hibát elsősorban a liberális sajtó rovására kell írni - , hogy a csongrádi bombamerényletet a tettesek kinyomozása előtt az Ébredő Magyarok Egyesületének központja ellen lovagolták ki, noha az ÉME központja, amint kiderült, nincsen kompromittálva a bünügyben.

- A második taktikai hibát az ellenzék akkor követte el – folytatta a miniszter – amikor deklarációját – Rupert Rezsővel olvastatta föl, aki egy háromórás beszédet füzött hozzá, amivel tökéletesen elvette azt a komolyságot és erőt, amellyel egy ilyen doklarációnak birnia kell. Igy történt azután – és ezt az ellenzéknek is be kell vallania – hogy az egész karácsonyi szünet alatt gondosan előkészített hadjáratot az ellenzék – elvesztette és a miniszterelnök könnyüszerrel ellentámadásba mehetett át.

- A harmadik és legsulyosabb hibát az ellenzék akkor követte el, amikor legutóbb belefojtotta a szót Gömbös Gyulába. Az ellenzék ugyanis a maga részére megköveteli a legteljesebb szólásszabadságot, ugyanekkor azonban nem alkalmazza ezt az elvet Gömbössel szemben.

- Ez az eljárás egy táborba terelte az ellentétes fölfogásu jobboldali elemeket, amelyek fölháborodva vették tudomásul a liberális ellenzéknek ezt az imparlamentáris taktikáját. Ezen a ponton a megsértett szólásszabadság védelmében természetszerüen összetalálkozott a kormánypárt is Gömbös Gyulával.