Ópiummámor 2.

Az ópium hatása a különböző népfajoknál nem nyilvánul egyformán. Dacára annak, hogy a rágás által a hatás legjobban érvényesül, az ilyképpen használt ópium nem oly veszedelmes méreg, mint az, melyet szívás utján élveznek.

Az ópiumszivó izgatott, jókedvü, közlékeny lesz. A vérkeringés és a pulzus gyorsabb, az arc kipirul, a szemek csillognak. Lassanként beáll a teljes mámor, melyet a jo érzésnek valami egészen rendkívüli mértéke jellemez. Minden kellemetlen, szomoru, bántó érzés eltünik, rózsás, boldog érzések uralkodnak, fantázia minden korlátozás nélkül működik és a legcsodásabb képeket varázsolja az ópiumszivó lelki szemei elé.

Bezzeg az ébredés nem ily kellemes. Nagyfokú levertség, bágyadtság vesz erőt az egyénen, határtalan vágyódás a csodálatos szer után, mely elfeledteti az élet keserveit. Innét van az, hogy újra meg újra utána nyul az alattomos, lassan, de biztosan ölő méregnek. Ha egy rendszeresen ópiumot szívó egyéntől hírtelen megvonjuk a kedvelt mérget, a szervezet hirtelen összeroppan. Csak fokozatosan, rendszerint zárt intézetekben a legszigorúbb orvosi felügyelet mellett lehet leszoktatni az ópiumszivókat káros szenvedélyükről.

Az opiumszívók bőre száraz és ráncos lesz, a tekintet bágyadt, erős lesoványodás áll be, a pulzus szabálytalan. Az eleinte oly erős hatás, mely a szellemet serkentette, megszűnik, apátia, bágyadtság, elbutulás lép helyébe. Az egyén képtelenné válik akár szellemi, akár testi munkára. Még a jelleme is megváltozik. Miután a legteljesebb étvágytalanság is hozzájárul a súlyos testi és lelki zavarokhoz, a szerencsétlen ópiumszivó csakhamar áldozatául esik a gyilkos szenvedélynek. Nagyon sok eselben öngyilkosságot követnek el a sajnálatraméltó áldozatok.

Egyes ismert íróknak műveiből bepillanthattunk az ópiummámor jelenségeibe, így Baudelaire, Colyridge, Edgar Poe irtak fantasztikus dolgokat az ópiummámorról. Legújabban Claude Farrére, francia iró és tengerésztiszt tollából jelentek meg érdekes leírások az ópiummámor szépségeiről. „Ópium" cimű művében saját és mások tapasztalatai alapján a legmegrázóbb és borzadályt keltő leírását adja ennek a hatásaiban oly káros szenvedélynek.

Kina és a keleti államok nagyon szenvednek ezen átkos szokás alatt és a hatóságok szigorú rendszabályokkal igyekeznek az ópium árusítását meggátolni. Különösen az Egyesült Államok hirdetnek kemény harcot ellene. Európában is a kormányok a legerélyesebb i rendszabályokkal igyekeznek meggátolni ennek az átkos szernek a forgalomba hozatalát.