A csillagos ég 1924.március havában

Bolygók: A Merkur március 22.-éig, a Nappal való együttállásáig még hajnal-, ezután alkonycsillag. A hónap tartama alatt a δ Capricorni és a ζ Piscium közötti hosszú utat futja be.

— A Vénus alkonycsillag, mely átlag 21h 40m körül nyugszik. A β-γ Pegasi-vonal délkeleti folytatásából a Fiastyúk déli szomszédságáig vándorol.

— A Mars a Tejút keleti ágából a π Sagit-tarii felé vándorol és középben 2h 25m tájban kel, — A Jupiter a Tejút jobb ágában az η Ophiuchi alatt vesztegel és átlag l h 5 m körül kel.

— A Saturnus a Spicatól keletre lassan ezen csillag felé vonul. Középben 20 h 50 m körül kel.

— Az Uranus március 8.-án együttáll a Nappal s ezért most nem látható. Változástalanul az Aquarius csillagképben vesztegel.