Az ügyészség vádirata a bécsi emigránsok ellen

A vád szerint „az emigránsok a külföldi sajtóban olyan cikkeket írtak, amelyek a magyar nemzet és a magyar kormány hibáján kívül keletkezett bizalmatlanságot a külföldön, még csak fokozták s olyan valótlan tényeket állítottak és terjesztettek a magyarság ellen amelyek a magyar állam megbecsülésének csorbítására és hitelének sértésére voltak alkalmasak".

A megvádolt emigránsok közül Jászi Oszkár ellen azért emelt vádat az ügyészség, mert a Magyar Tribün című amerikai lapban azt írta, hogy „amig a demokrácia bajnokai, a pacifizmus és a haladás emberei ezerszámra sínylődnek nálunk a börtönökben, internálótáborban és az emigráció nyomoruságában, addig a háboru főuszítói és bünösei vezetőállásokat foglalnak el.”

Dr. Fényes Samu a Hízottszívüek című cikkében azt írta, hogy „a mai Magyarország szuronyerdő, nemzetközi zsoldosok raja, perkolábfajzat, hisztériás gonosztevők duhaj maffiája”.

Böhm Vilmos a Bécsi Magyar Ujság mult év januárjában megjelent egyik számában azt irta, hogy a Peidl, kormány eltávolítása után a fehér terror győzött Magyarországon, a munkásoszályt letaposták és most üldözik.

Hock János ellen pedig azért emelt két vádat is az ügyészség, mert a Kaliforniai Magyarság című lapban Miért jöttem Amerikába? Címen írt cikket, amelyben azt közölte, hogy magyar menekülőkkel van tele a világ. Az októberi forradalom emigránsait a katonai rémuralom épp ugy üldözte ki a hazájából, mint a Kossuth-vezette emigránsokat üldözték ki. A fehér terror hatalmába kerítette az ország kormányzatát és visszaállította a legsötétebb középkort. De Hock János ellen még azért is vádat emeltek, mert Chicagoban, Buffaloban és egyéb amerikai városokban, gyüléseken szónokolt és ott olyanféle kijelentéseket hallatott, hogy az amerikai zsidók pénzét az ébredő hazafiak vágták zsebre. Szenvedélyes hangu szónoklatait azután azzal fejezte be: „Szégyenlem, hogy magyar vagyok.”

Az emigránsok e bünpörei már a Seszták-tanács előtt vannak, ahol legközelebb főtárgyalásra tűzik ki ezeket az ügyeket.