Hatalmas porcellángyár Mátraderecskén

Hazánk kaolinszükségletét eddig teljesen Csehország, illetve a karlszbadvidéki kaolinbányák fedezték.
A cseh kaolin ára szállitással együtt, vagónonként 14 millió korona. Minthogy pedig Csonka-Magyarország kaolinszükséglete legalább 4000 vagónra becsülhető, tehát 4,000.000 aranykoronával rontotta évente külkereskedelmi mérlegünket a kaolinbehozatal, jóllehet, a Mátra-vidék gazdag kaolinkincset rejteget, de nem volt vállalkozó, aki ezt feltárja és kitermelje.

Most Kálmán Gusztáv v. b. t. t.,
gróf Somsich Tihamér, Neményi Imre, nyugalmazott kultuszállamtitkár és dr. Lipmann Frigyes kereskedelmi tanácsos vezetésével, ötmilliárdos alaptőkével „Energit” Bánya és Kohómüvek cim alatt részvénytársaság alakul a Mátra-, Cserhát- és Bükk-hegység bányakincsének kiaknázására.

Az Energit-bányái szakértők szerint kb. 200.000 vagónnyi kaolint tartalmaznak, tehát hazánk szükségletét 50 éven át fedezhetik, emellett bőséges mennyiségü kalkopirit is áll feltárás alatt, ami nagymérvben hozzá fog járulni a szőlősgazdáink által állandóan panaszolt rézgálichiány enyhitéséhez is.

Értesülésünk szerint Mátraderecskén hatalmas porcellángyár létesitését is tervezik, amely oly teljesitőképességgel fog rendelkezni, hogy hazánk egész kályhacsempe- és izolatorszükségletét fedezheti, emellett bevezeti a nálunk eddig elő nem állitott üvegolvasztó tégelyek gyártását is.

Nagy előnye lesz a Mátraderecskei ipartelepeknek, hogy helyben kapják a nyersanyagot és a szenet, s igy legalább 30 százalékkal lesznek olcsóbbak a konkurrens vállalatoknál.

A magyar Ruhr-vidék nagy perspektivákat rejtő kiaknázása iránt az élelmesebb német tőke is érdeklődik, L. Klinga német bankár és a Baedische Anilin u. Sodafabriken A. G. is megállapodást létesitettek az Energit alapitóival a koopercióra nézve.