150 delegátus vesz részt a londoni konferencián

London, julius 13.
 A holnapután kezdődő konferenciát oly nagy horderejűnek tartják, amilyen a béketárgyalások óta nem volt. A német jóvátétel rendesése egész Európa sorsát fogja hosszú időre eldönteni. Az angol külügyminisztérium a. következő előterjesztésekkel lép a konferencia elé.

1. A szövetségesek teljes egészében elfogadják a Dawes-féle szakértői véleményt.

2. A konferencia állapítson meg egy időpontot, ameddig a német kormány és parlament végrehajtja azokat az intézkedéseket, amelyek a szakértői vélemény életbeléptetéséhez szükségesek.

3. Két vagy három héttel azután, hogy Németország ezen föltételt teljesítette, a szövetségesek megszüntetnek minden gazdasági és pénzügyi szankciót, amely Németország gazdasági egységét és cselekvőképességét érinti.

4. A szövetségesek megállapodnak abban, hogy ezek a szankciók csak abban az elkerülhetetlen esetben lépnek ismét életbe, ha Németország rosszakaratulag vonakodik a Dawes-féle szakértői tervezetet végrehajtani. Németország esetleges mulasztását nem a Jóvátételt Bizottság, hanem a Népszövetség vagy annak pénzügyi bizottsága fogja megállapítani.

5. Minden nézeteltérésről, amely e kérdésben a szövetségesek között fölmerül, külön nemzetközi döntőbiróság határoz.

Az angol kormány a londoni konferencián el akarja fogadtatni az álláspontot, hogy
Németországra nem szabad egy második versaillesi szerződést rákényszeríteni, amelyet csak elfogadni vagy elvetni lehet.

Ha a megállapodás a szövetségesek között ezekre a pontokra vonatkozóing létrejön,a londoni konferenciát egy másik fogja követni, amelyen Németország is részt vesz.

A francia delegáció Herriot vezetése alatt kedd este érkezik Londonba. Harminc tagból fog állani és résztvesznek benne Nollet tábornok hadügyminiszter, Clementel pénzügyminiszter, Barthou, a. Jóvátételi Bizottság elnöke is. Amerika delegációját Owen Young vezeti, akit az amerikai kormány a döntőbíróság elnökének szánt. Az eddigi értesítések szerint összesen körülbelül 150 delegátust várnak Londonba. A konferencia előreláthatólag egy hétig fog tartani.