A rádiótelefon, mint kulturtényezö

 A rádiótelegrafálás és telefonálás pár évvel ezelőtt majdnem kizárólag állami vagy üzleti célokra szolgált. 1921-ben Amerikában erős mozgalom indult meg abból a célból, hogy a rádiótelefon segítségévei minél szélesebb körökben terjesszék a közleményeket és különböző előadásokat tartsanak.

Elsősorban természetesen a zenei hangot vitték át a legtávolabb eső helyekre s ma már nem megy ritkaságszámba, hogy esetleg egy amerikai városka lakói, kik egy jól működő rádiótelefon-állomással rendelkeznek, a newyorki Metropolitain operaelőadásait, vagy valami világhírű énekes hangversenyét élvezhetik, anélkül, hogy el kellene hagyniok kényelmes otthonukat.

Most azonban már nem elégszenek meg pusztán a zene átvitelével, arról van szó, hogy tudományos, ismeretterjesztő előadásokat közvetítsenek a nagyközönség minél szélesebb rétegeibe. Közismert tény, hogy igen sok ember nagyon szívesen tanul előállásokon, olyan dolgokról, melyekről szeretne tudni, de nem vesz magának fáradságot arra, hogy arról a témáról elolvasson egy könyvet, vagy talán nincs is pénze hozzá, hogy a drága tudományos könyvet megvásárolja.

Különösen ujabb tudományos kutatások és fölfedezésekről szeretnek az emberek hallani, de a tudások, kik ezeket a kutatásokat végzik, rendszerint nagyon elfoglalt emberek, kik a tudományos körök számára tartanak előadásokat, vagy kötik nyomtatásban kutatásaik eredményeit; de arra már alig érnek rá, hogy népszerű, a laikus közönségnek való könyveket írjanak.

Nem is szivesen hagyják abba munkájukat, hogy időt szakítsanak maguknak egy könyv megírására. Arra azonban vállalkoznak, hogy egy kész előadásban számoljanak be kísérleteikről. Tartannak néhány előadást, melyet az érdeklődők csak egy kis töredéke látogathat és a nagy publikum nem jut hozzá.

Mennyivel egyszerűbben lehet ezt a kérdést megoldani, ha az előadó asztalán a szokásos vizespalack és pohár mellett ott áll a dróttalan távírókészülék felvevő-apparátusa egy mikrophon mellett. A mikrophon fölveszi az előadást és a készülék antennája minden irányba sugározza tovább a hangot a akinek van egy felfogó készüléke, részt vehet az előadáson.

Miután a beszéd tisztaságát a hang erősítése nem rontja meg, mint például a zenénél vagy az éneknél, bármily erős hangerősbilőt lehet a készülékre alkalmazni és akár milyen óriási kiterjedésű terem bármely zugában tisztán hallható lesz az előadás.