Csúnya história

Kisgazda történetek

András gazda nagy szomorúan ballagott keresztül a falun. A korcsma előtt találkozik István gazdával, akihez így szól:
- Édes egy komám, nagyon el vagyok keseredve, gyűjjék be velem a korcsmába egy pohár italra.
Bementek a korcsmába, bort rendelnek és nagyokat hallgatnak. Végül is István gazda szólal meg.
- Hát osztég, minek folytán van kend úgy elkeseredve?
- Azért István gazda, mert rosszat álmodtam.
- Hát osztég mit álmodott?
- Azt álmodtam, hogy mind a ketten meghóttunk, osztég a másvilágon engem beledugtak egy hordó moslékba, kendet meg beledugták egy hordó mézbe.
- No akkor én jóljártm – mondja István gazda.
- Jól ám a fenét – sunyít András gazda – mert hát utána más is történt.
- Na mi?
- Hát amint ott álltunk a hordóban, egyszerre csak azt mondták, hogy na most mars ki a hordóból, oszt nyaljátok le egymást.