A légnyomás és a napsugárzás

CLAYTON H. H. World Weather című összefoglaló munkájában részletesen ismerteti a napsugárzásnak hatását a különböző meteorológiai elemekre. Közülök a legfontosabb a légnyomás alakulása, amit csak legutóbb sikerült tisztázni. A légnyomás eloszlása szabályozza az általános időjárási helyzetet és kapcsolata a kozmikus tényezőkkel egész a legutolsó időkig vitás volt.

CLAYTON szerint, ha a Nap sugárzása növekszik, csökken a légnyomás a trópusokon és a sarkokon, ebben az esetben a levegő a trópusokról a mérsékelt égöv felé áramlik és ezáltal télen a kontinensen, nyáron a tengerek felett növeli a légnyomást, egyszóval a viszonylag hidegebb felszin fölött. Bennünket közelről érint ClAYTON-nak az a megállapítása, hogy az islandi depressziók a napsugárzás erősödésével mélyebbek lesznek, viszont a magas légnyomás a 60° é. sz. felett tartózkodik.

Kü­lönösen jellemzően alakult ki e légnyomási helyzet 1917. júliusában. Viszont a napsugárzás gyengülésével az islandi depresszió elsekélyesedik. Ez az eset következhet be az idei napfoltminimum idején is. Az akciócentrumokról, mint aminők nekünk Island és az Azori-szigetek, léghullámok indulnak ki és ezek ugyancsak a napsugárzás változására vezethetők vissza.

Szolnoki Imre.