A hónap rövidhíreiből

Az uj közös pénzügyminiszter

A Kállay Benjámin halálával megüresedett közös pénzügyminiszteri állás nem maradt soká betöltetlenül. E fontos állásra Ő Felsége b. Burián István athéni követet nevezte ki, a ki egyesiti magában mindazokat a tulajdonokat, melyek Kállay örökének átvételére alkalmassá teszik. A közös pénzügyminiszternek magyar embernek kell lenni, mert különben a közös miniszteriumban nem lenne magyar. Szükséges továbbá, hogy mivel a közös pénzügyminiszterség össze van kötve Bosznia és Herczegovina kormányzásával, az illető alaposan ismerje a Balkán-félsziget viszonyait. S Burián Istvánban mind a két kellék megvan.

Tűzvészek

Hatvanban julius 30-ikán a vaggonkölcsönző-részvénytársaság vasuti telepén kigyulladt a nagy faraktár, mely porrá égett s a tűz martalékául esett tizenöt vaggon és a műhely egy része is. – Felek szebenmegyei községben 43 lakóház és mellék-épületei pusztultak el.

Tél augusztusban

Augusztus 19-én és 20án az egész országban szokatlan hűvös időjárás volt, Liptómegyében pedig fagyos havazás. A gabona még most érik ott, az aratás megkezdődött s augusztus 20-ikán a Vág völgyében 4, a magasabb helyeken 10 foknyi hideg köszöntött be s egész nap havazott. Másnap kemény dér után kiderült az idő, s az összes hegyek ragyogtak a hótól. A hegyi patakok befagytak s a havasok alatt legelő marhacsordák, juhnyájak sokat szenvedtek. A fürdőkben levő nyaralókban mindenütt fűtöttek, a hol volt kályha.