Én most négy hétig bolondjelölt vagyok

Eskütt Lajos: Én most négy hétig bolondjelölt vagyok
„Csak nem akarnak tőlem nyilatkozatot”? – Pesthy Pál szombaton Eskütt védőjével tárgyalt – Eskütt nagy harcra készül – Harminc napon belül megtartják Eskütt rágalmazási pörének főtárgyalását

Nagyatádi Szabó István földművelésügyi miniszter visszavonta ugyan lemondását, az Eskütt-ügy hullámai azonban ezzel még nem ültek le, sőt újabb politikai bonyodalmak vannak keletkezőben. Eskütt Lajos ugyanis a legélesebb és legelkeseredettebb harcra is készen áll. Tekintettel pedig arra, hogy Nagyatádi Szabó István most már a saját egyéni becsületének megvédése érdekében is az Eskütt-ügy letárgyalását sürgeti, kétségtelenül nagy leleplezések várhatók a legközelebbi főtárgyaláson.

Az utóbbi időben az a hír terjedt el, hogy a két Eskütt-pört egyesítik. Ez a hír nem felel meg a valóságnak. Tény ellenben az, hogy szombaton délelőtt Pesthy Pál igazságügyminiszter kihallgatáson fogadta Eskütt Lajos védőjét: Weisz Ödönt.

Ebből az alkalomból megjelent az igazságügyminisztérium környékén Eskütt Lajos is, aki azonban nem ment be az épületbe, hanem az utcán várakozott védőjére. Percek alatt újságírók és ügyvédek lepték körül Esküttet, aki izgatottan ugyan, de erősen világosan és következetesen sorra cáfolta Bethlen István gróf miniszterelnök nyilatkozatának egyes kitételeit. Így például kijelentette, hogy a főtárgyalás előtti napon felkereste őt Nagyatádi Szabó István egyik bizalmas embere és preparálni próbálta másnap teendő vallomását.

Bethlen István gróf nyilatkozatának arra a megállapítására vonatkozóan, hogy „Eskütt vallomásából egy szó sem igaz…” az ellentétben van a régebbiekkel…” – Eskütt a következőket jelentette ki:
- Már hat hónappal ezelőtti beadványomban is ugyanezeket vallottam.

Hosszasan zajlott a diskurzus, végül is ezekel a szavakkal fordult Eskütt az újságírók felé:
- Csak nem akarnak nyilatkozatot tőlem? Hiszen én most négy hétig bolondjelölt vagyok …”
A büntetőtörvényszéken az orvos szakértők még ezen a héten megkezdik Eskütt elmeállapotának megfigyelését. Minich Károly és Németh Ödön dr. egyetemi tanárok már pénteken megkapták Eskütt mindkét bűnének aktáit és azonnal hozzáfogtak azoknak áttanulmányozásához. A pszichiátereket különösen érdeklik azok az ellenmondásoknak látszó körülmények, melyekből következményeket vonhatnak azokra a kérdésekre melyekre válaszolniuk kell. A jövő hét elején maguk elé idézik Esküttet és ahogy ez az ilyen vizsgálatnál szokásos, különböző kérdéseket intéznek hozzá és alapul véve az eddigi orvosszakvéleményeket, hamarosan meg fogják szerkeszteni jelentésüket, melyeket aláírásukkal ellátva nyomban a Töreky tanács elé terjesztenek.

Tekintettel arra, hogy elsőrendű kormányzati érdek, hogy az Eskütt által hangoztatott súlyos vádak sokáig ne maradjanak megcáfolatlanul, igen valószínű, hogy még szeptember 26. előtt, tehát harminc napon belül meg fogják tartani az új tárgyalást. Ha ez kitűzhető lesz, nem kell megismételni az augusztus 26-iki főtárgyalást, mert a perrendtartás szabályai értelmében felesleges Eskütt újbóli kihallgatása, elég ha felolvassák az augusztus 26-iki kihallgatás jegyzőkönyvét, ugyhogy nyomban hozzáfoghatnak a tanukihallgatásokhoz.

Az új tárgyaláson Bethlen István gróf miniszterelnök és Nagyatádi Szabó István földmívelésügyi miniszter is meg fognak jelenni és vallomásaikkal tisztázni fogják a nagy port felvert ügy minden fázisát.