Az Országos Földbirtokrendező Biróság eddigi müködésének eredményei

Az Országos Földbirtokrendező Biróság 1921. június 20-án megkezdett müködése következtében 1925. június 30-ig keletkezett 147.606 házhely; törpe- és kisbirtokra pedig fölosztott 704.634 katasztrális hold 573 négyszögöl; ezenfölül kishaszonbérletek alakítására átvétetett 577 községben 104.776 katasztrális hold 1464 négyszögöl.

Ennek az eredménynek részletezése a következő: kiadatott házhelyrendezés során házhely 976 községben 36.377 egyén részére 9751 katasztrális hold 1382 négyszögöl területtel.

Földhözjuttatás végett megváltási eljárás megindítását kérték 3470 községben.
A megváltási eljárás lefolytatására az Országos Földbirtokrendező Biróság birót küldött ki 3465 községbe. A megváltást az Országos földbirtokrendező Biróság kimondotta 2355 községben 618.657 katasztrális hold, 1143 négyszögöl területre.

Ebből alakult 554 közös legelő, 270.333 törpe- és kisbirtok, 111.229 házhely.

Ezenfölül elővásárlási jogát gyakorolta az Országos Földbirtokrendező Biróság 190 esetben 14.690 katasztrális hold, 143 négyszögöl területre.

Továbbá ingatlant eldaraboltak 271 esetben 61.334 katasztrális hold, 1105 négyszögöl területtel. Ebből 31.862 katasztrális hold, 1533 négyszögöl eldarabolása folytán földhöz jutott 7804 egyén.

Az Országos Földbirtokrendező Birósághoz a mai napig összesen 147.783 beadvány érkezett.