A francia és angol miniszterelnök meg van elégedve a genfi eredményekke

Páris, szeptember7.
Herrot és MacDonafd 9 óra 32 perckor Párisba érkezett. Herriot átkísérte az angol miniszterelnököt a Gare Nort-ra. MacDonald 10 órakor utazott tovább Párisból. Mind a két pályaudvaron rendkívül szivélyesen fogadták az államférfiakat.

Páris, szeptember7.
Herriot miniszterelnök Genfből visszaérkezve, még ki sem pihente az utazás fáradalmait, máris autóra szállt és Meauxba utazott, hogy részt vegyen azon a emlékünnepen, amelyet a marnei csapa 10. évfordulóján rendeztek. A miniszterelnök itt beszédet mondott és többek között megemlékezett a genfi tárgyalásokról is. Genfben — mondotta — fennen hírdette Franciaország ártatlanságát a háborúban és nyomatékosan hangoztatta Franciaország szilárd akaratát, hogy mindenáron megszerezze biztonságát. Örömmel látta, hogy a nemzetek megértéssel fogadták azt a kijelentését, hogy a  leszerelésre nem lehet gondolni a biztonság megszerzése nélkül.

Herriot miniszterelnök Meauc-ból visszatérve, fogadta a sajtó képviselőit, akik előtt kifejtette
Genfben előadott álláspontját. Kijelentette, hogy van elégedve a genfi eredményekkel.

A bizottságok hamarosan meg fognak egyezni abban a szövegben, amely a közgyülés egyhangu állásfoglalása mellett fogja a leszerelés nemzetközi értekezletét egybehívni.

Franciaországnak nincs semmi ellenvetése, ha Németországot fölveszik a nemzetek szövetségének kebelébe, ha Németország eléget tesz a békeszerződés rendelkezéseinek.

Most elsőízben foglalkozunk— mondotta Herriot – komolyan azokkal a gyakorlati rendszabályokkal, amelyek alkalmasak a béke helyreállításárá és biztosítására. Meg kell értenie az egész világnak, hogy a mi erőfeszítéseink a békére és nem a háborura irányulnak.


London, szeptember 8.

MacDonald egy francia ujságiró előtt ugy nyilatkozott, hogy véleménye szerint a világ jövő békéjét most már sikerült szilárd alapzatra helyezni.

Kijelentette, hogy nagyon meg van elégedve a Nemzetek Szövetségének munkálataival. A közvélemény támogatni fogja azokat, akik gyakorlati rendszabályokat dolgoznak ki a döntő biróságra és a leszerelésre vonatkozóan.