Rövidek

Ramsay MacDonald holnap kiadja az uj választási jelszót
London, október 5.
Politikai körökben befejezett ténynek tekintjük, hogy ha a MacDonald-kormány a szerdai ülésen bizalmatlansági szavazatot kap, nyomban föloszlatja az alsóházat és november 8 vagy 15-re tüzi ki az uj választásokat. A munkáspárt kongresszusa kedden kezdődik és MacDonald még aznap közölni fogja az uj jelszót, amellyel a párt a választási küzdelembe indul.

Ha a választásokon a munkáspárt abszolut többséget kapna, akkor a kormány összetétele nem változik, legföljebb a munkaügyi tárca cserélne gazdát és uj indiai alállamtitkárt neveznének ki. A konzervatív pártnak csak 60 mandátumot kellene elhódítania a többi párttól, hogy ismét kormányra jusson. Ha a pártarányok lényegesen nem különböznének az uj választások után a mostanitól, a konzervativok csak liberális kisebbségi kormány kinevezéséhez adnák hozzájárulásukat.

Kecskeméten vasárnap megalakult a magyarországi munkáspárt

Kecskemétről táviratozzák: impozáns népgyülés keretében vasárnap délben a városi vigadó nagytermében megalakult a magyarországi munkáspárt. Dénes István dr. képviselő nagyobb beszéd keretében vázolta a nép munkásszervezkedésének szükségességét. A kecskeméti csoport elnöke dr. Nagy László ügyvéd lett.

Stromfeld Aurél beszéde Széchényi álmáról egy szocialista gyülésen

Pikler Emil és Propper Sándor szocialista képviselők vasárnap délelőtt a VII. kerületben nagyszámú hallgatóság előtt számoltak be a szociáldemokrata parlamenti frakció munkásságáról és a politikai és gazdasági helyzetről.

Nagyon szomoru – mondotta Pirkel - hogy a kultúra legföbb őre a nemzetgyülésen kijelenti, hogy érti a soproni diáknak a zsidók elleni elkeseredett hangulatát. A soproni főiskola 260 keresztény hallgatója mellé fölvettek 3 zsidót is. A 260 diák azonban ezekkel nem akar együtt tanulni és a kormány ezt az akaratukat akceptálta is.

Ha azonban valamely gyár vagy üzem szocialista munkásai nem akarnak együtt dolgozni néhány szervezetlen munkással, akkor a belügyminiszter nem kezeli ilyn jóindulattal a többség akaratát és az egész állami apparátus azonnal akcióba lép a szocialista munkások ellen. Bethlen – ugymond – azért akarja a házszabályreviziót törvényerőre emelni, hogy az ellenzék jogos kritikáját elhallgattassa. Azonban elfelejti, hagy az elégületlen tömegek nem hallgatnak cl és ha képviselőik müködését lehetetlenné teszik. az elégületlenség az utcán elementárisabb erővel fog kitörni.

Stromfeld Aurél beszélt még a demokrácia utjáról, amelyen haladva lehet megvalósítani Széchenyi álmát – a jövendőbeli nagy Magyarországot.

Franciaország elismeri a szovjetkormányt
Páris, október 26.
Amint a "Matin" írja, a jövő héten küldik el Párisból a szovjet kormány de jure elismeréséről szóló üzenetet Moszkvába.

Valószínű, hogy a szovjetkormány, amelynél már puhatolództak, az elismerési formulát elfogadja és haladéktalanul elküldi képviselőjét Párisba, hogy megkezdje a szükséges tárgyalásokat. De Monzie valószínüleg hajlandó lesz közreműködni az érintkezés első fázisában, de a moszkvai követség vezetését nem vállalja.