A nemzetgyülés kedden semmisiti meg a képviselői kizárásokat

A nemzetgyülés ma délelőtt 11 órakor ülést tart, amelynek napirendjéröl, valamint a Ház legközelebbi feladatairól Soltovszky Béla, nemzetgyülés elnöke, igy nyilatkozott.

- Hétfön reggel egy napra elutazom a fövárosból és igy a hétföi ülésen nem is elnökölhetek. Éppen erre való tekintettel Zsitvay Tibor alelnök urat kértem meg arra, hogy helyettem elnököljön és jelentse be a nemzetgyülésnek, hogy a házszabályok békeszakaszának alkalmazása ügyében csak a keddi ülésen fogom kifejteni álláspontomat.

Hétfön egyébként formális ülés lesz, amelyen Temesváry Imre, a költségvetés elöadója terjeszti elő a pénzügyi bizottság munkájáról szóló jelentését. A költségvetést a keddi ülés napirendjére fogja kitüzni a Ház, vagyis kedden már nyolcórás ülésen kezdödik meg a költségvetési vita, amely véleményem szerint legalább 8-10 napig fog tartani. Közben nemzetgyülés elé fog kerülni a választójogi törvényjavaslat, amelyet elöreláthatóan a közigazgatási, közjogi és igazságügyi bizottság együttesen fog tárgyalni. A nemzetgyülés további munkarendje attól függ, hogy költségvetés megszavazásának idejére befejezödik-e az uj választójog bizottsági tárgyalása. Ha igen, akkor nyomban a költségvetés után a választójogi javaslat kerül a Ház napirendjére, míg ellenkező esetben néhány kisebb javaslat tárgyalása előzheti meg a választójogi vitát.

Munkatársunk most megemlitette néhány napilapnak azt a hirét, hogy a parlamenti béke biztositása céljából a házelnök pártközi konferenciát készül összehivni, amely a szavazás titkosságának ügyében is hivatva volna véleményt formálni. Erre vonatkozóan a házelnök a következőket mondotta: - a pártközi konferencia összehivásának tervéről semmiféle tudomásom nincs. Ettől függetlenül remélem azonban, hogy a parlament tanácskozásainak zavartalanságát sikerülni fog biztositani.

A házszabályok békeszakaszának alkalmazásáról a házelnök nem óhajtott nyilatkozni. A Reggel munkatársának megbizható értesülése szerint azonban teljesen elintézett kérdésnek tekinthetó az, h Scitovszky házelnök javaslatára, a nemzetgyülés többsége, kedden délelött meg fogja semmisiteni a képviselöi kizárásokról szóló határozatot.

Arra a kérdésre vonatkozóan, hogy a passzivitásba vonult ellenzék ezek után visszatér-e a parlamentbe és részt fog-e venni a költségvetés vitájában, az ellenzéknek egyik tekintélyes tagja a következőket mondotta :
-Egészen bizonyosra vehető, hogy a költségvetési vitában a passzivitásba vonult ellenzéknek egyetlen tagja sem fog résztvenni.

Nemcsak hogy nem kérünk tehát az amnesztiából, hanem még a kizárások maximális 25 ülésnapjának letelte után is csak abban az esetben térünk vissza a parlamentbe, ha időközben megkezdődik az uj választójog bizottsági tárgyalása.