Barcsay Adorján rendőrfőtanácsos vasárnap a Newyork-kávéházban inzultált egy tőzsdebizományost

Vasárnap délelőtt fél 10 órakor a Newyork-kávéházban Barcsay Adorján rendőrfőtanácsos és Szekulesz Imre tőzsdebizományos között kinos affér keletkezett. Barcsay Adorján rendőrfőtanácsos, aki a belügyminiszteriumban teljesit szolgálatot és Pantl Kálmán miniszteri tanácsosnak, a klubok és záróra-engedélyek osztálya vezetőjének helyettese, nem egészen józanul belekötött a tőzsdebizományosba.

A rendőrfőtanácsos Guttmann Károllyal, a Film-klub elnökének fiával és egy detektivvel a Newyork-kávéház karzatán ült. A kora délelőtti órákig tartó mulatozásból ittasan érkezett rendőrfőtiszt állandóan zsidózott és Vázsonyit szidalmazta.
- Büdös zsidó Vázonyi! – kiáltozta.
Szekulesz a karzaton levő telefonhoz igyekezett és a zsidózásra megfordult.
- Mit néz, maga büdös zsidó? – rivalt rá a rendőrfőtanácsos és ugyanabban a pillanatban egy kiflit vágott az arcába.

Szekulesz ekkor odalépett a főtanácsoshoz és megkérdezte, hogy őreá értette-e kijelentését és őt szándékozott-e megdobni a kiflivel? A rendőrfőtanácsos erre fölugrott asztalától.
- Mars, te büdös! – orditotta és kardjához kapott.
Kardját már félig ki is huzta, amikor Szekulesz revolvere után nyult hátsó zsebébe.

Ez a fenyegető mozdulat az illuminált állapotban levő rendőrfőtanácsost kissé kijózanította és barátai rábeszélésére ujból visszaült az asztalhoz. Az inzultált tőzsdebizományos közölte az affért a Newyork igazgatójával, aki azonnal odasietett a főtanácsoshoz és igyekezett rábeszélni, hogy minden ujabb botrány elkerülése végett hagyja el a helyiséget. Barcsay Adorján azonban nem volt hajlandó eltávozni, sőt rövid pár perc alatt ujabb öt üveg sört rendelt. Az inzultált Szekulesz erre a VII. kerületi rendőrkapitányságra telefonált.

A kerületi kapitányságról Gágel rendőrfőtanácsos két rendőrkapitány kiséretében azonnal a Newyorkba sietett. Barcsayt fölkérték, hogy társaságukban hagyja el a helyiséget.

Hosszas rábeszéléssel sikerült őt távozásra bírni. Gágel főtanácsos és a két rendőrkapitány bérkocsiba ültek Barcsay főtanácsossal és lakására kisérték.