Elharapott és lenyelt szavak a biróság asztalán

A „Magyar Távirati Iroda” nyomdájában készül a „Nemzeti Élet” cimü politikai hetilap, amelynek a felelős szerkesztője Budavári László. Szorgalmasan dolgozik ebben az ujságban Lendvai István nemzetgyűlési képviselő is. A lap 1923 szeptember 2-án is megjelent számában Lendvai István

„Ceglédi induló” cimen verset írt, amely miatt bünügyi eljárás indult meg ellene. A vers így kezdődik.

„Üsd a szemtelen …..kat,
Kik hazánkat tönkre tették,
Mert ez a bitang …..had,
Ez a legnagyobb ellenség.”

A királyi ügyészség a lefolytatott nyomozás során megállapította, hogy ott, ahol Lendvai elharapta a sorok végét, ahol lenyelte a szavakat, mindig azt akarta írni, hogy zsidó. A versnek a tartalma egyetemes hatásában és célzata szerint alkalmas a gyülölet fölkeltésére és a vádhatóság ezért Lendvai Isvánt a zsidó hitfelekezet ellen sajtó utján elkövetett izgatás büntette cimén fogta vádba. A budapesti büntetőtörvényszék Töreky-tanácsa e hó 10-én, szerdán tartja meg Lendvai pörében a nyilvános főtárgyalást.