Rövidek

A franciákat tartózásaikra figyelmezteti Coolidge elnök

Londonból jelentik:

Newyorki távirat szerint a Fehér Ház hivatalos nyilatkozatot tett közzé, amely nem hagy fönn kétséget aziránt, hogy Coolidge elnök a Népszövetséggel szemben szigoruan ragaszkodik régebbi magatartásához. Ha igaz lenne, mondja a nyilatkozat, hogy a Népszövetség meghivja az Egyesült Államokat egy leszerelési konferenciára, az elnök a konferencián való részvétel kérdésének eldöntését a kongresszusra fogja bizni. E nyilatkozattal kapcsolatban ujból figyelmeztetik Franciaországot szárazföldi haderejének leszerelésére. Coolidge a nagy haderőkben nemcsak az illető államok rossz pénzügyi helyzetének kórokozóját, hanem a világbéke veszedelmét is látja. És ezért országot, nem azért vett föl nagy kölcsönöket, hogy ilyen katonai célokat finanszírozzon.

Vági István sajtórendőri vétséggel vádolja az ügyészség

Hetekkel ezelőtt Vági István kétízben szerepelt már vádlottként a büntetőtörvényszék előtt. E héten ujra a vádlottak padjára kerül. A királyi ügyészség azzal vádolja Vági Istvánt, hogy a legutóbbi községi választások alkalmával kiadott plakát-tilalom ellenére a tilalmi idő alatt röpcédulát nyomatott és azt a főváros területén osztogattatta. E cselekményével sajtórendőri vétséget követett el. Vági István jelentősebb bünpöre, amelyben letartóztatták, szintén fordulta áll, mert a vizsgálóbiró e héten befejezi a vizsgálatot és az iratokat érdemleges indítványtétel végett a királyi ügyészséghez teszi át.

Mussolini fascistának nevelteti az olasz ifjuságot

Romából táviratozzák:

Mussolini vasárnap a tantestületek nemzeti kongresszusán nagy beszédet tartott, amelyben azt mondotta, hogy a kormány követeli, hogy az ifjuságot az elemi iskolától az egyetemig fascista szellemben neveljék. Az ifjuságnak bele kell élnie magát abba a történelmi szférába, amelyet a fascizmus teremtett. 1922-ben nem egyszerü kormányválság történt, hanem egy mélyreható politikai, társadalmi és erkölcsi forradalom.

Karácsonyi amnesztia

A kormányzó minden karácsony előtt élni szokott legszebb államfői jogával, az amnesztia gyakorlásával. Politikai körökben a küszöbön álló részleges amnesztiával kapcsolatban sokat beszéltek arról, hogy a kegyelmet ki kellene terjeszteni Beniczky Ödönre is, aki már hónapok óta ül a fogházban és egészségügyi állapota az utóbbi időben erősen megromlott. Szabadlábrahelyezését nemcsak legitimista politikai barátai, hanem más pártállásu politikusok is kivánatosnak tartják és éppen ezért már hetek óta tárgyalnak Pesthy Pál igazságügyminiszterrel. Ezek a tárgyalások ma már olyan stádiumban vannak, hogy rövid időn belül eredménnyel végződhetnek, vagyis a kormány előterjesztést fog tenni a kormányzónak arra, hogy a részleges amnesztiát terjessze ki Beniczky Ödönre is és ebben az esetben a volt belügyminiszter karácsonyra talán már el is hagyhatja a fogházat.

Chemberlain Olaszországban találkozik Csicserinnel?
London, december 6.
Chamberlain Olaszországban szándékozik szabadságát eltölteni. Az „Observer” rámutat arra, hogy Csicserin ezidőszerint a Riviérán tartózkodik és ezzel kapcsolatban annak az óhajtásnak ad kifejezést, hogy a két államférfiu számára alkalom kinálkozik az olasz földön való találkozásra.