A frankhamisítás ügyében a budapesti rendőrség az ünnepnapok alatt is a legenergikusabban folytatta a nyomozást

Felsőbb helyről utasítás érkezett a főkapitánysághoz, hogy a Hágában, illetve Amsterdamban letartóztatott frankhamisítók budapesti büntársait a rendőrség minden rendelkezésére álló apparátussal nyomozza ki. A lázas munkából megállapítható, hogy a rendőrség határozott meggyőződése szerint a hamis frankokat itt készítették Budapesten s ezért remélik is, hogy eredményt fognak elérni.

Vasárnap délben már az a hír terjedt el a nap folyamán be is következik és az elért eredményről a főkapitány vasárnap este hivatalos közlést fog tenni, azonban ez elmaradt, de a hangulat bizakodó és remélik, hogy legkésőbb 48 óra alatt kézrekerülnek a frankhamisító társaság budapesti tagjai. A fölmerülő adatokból ugyanis határozottan megállapították, hogy a frankhamító társaság tagjai Budapesten vannak.

Abban ugyan már nem biznak, hogy a pénzhamisítógyára is sikerül megtalálni, mert Jankovich Arisztid és társai letartóztatásának időelőtti elárulása lehetővé tette a bünjelek eltüntetését, de a tettestársak kézrekerítésében határozottan bizik a rendőrség. A nyomozást négytagu különbizottság irányítja.

Katona Dezső rendőrfőtanácsos, a bünügyi osztály vezetője, dr. Laky Lajos rendőrfőtanácsos, detektívfőnök, dr. Bauer Ernő rendőrtanácsos, aki korábban a politikai osztály vezetője volt és most a detektívfőnök helyettese és dr. Mikla Sándor rendőrtanácsos, aki eddig is a pénzhamisítási ügyek szakreferense volt. Amint megindult a nyomozás, ugy találták, hogy a hágai rendőrség értesítése nem elegendő ahhoz, hogy az itteni büntársakat kikutassák és ezért Jankovich Arisztid, Mankovits György és Marsovszky György beismerő vallomásának részletes közlését kérték. Azonban a hágai rendőrség részlete, értesítése a letartóztattak vallomásáról a karácsonyi ünnepek alatt még nem érkezett meg.

A rendőrség így eddig főképen azzal foglalkozott, hogy Marsovszkyék budapesti lakásán házkutatást tartott és felkutatta személyi adataikat.

Vasárnap estig 15 személyt hallgatták ki a főkapitányságon, olyanokat, akik az utóbbi időben érintkezésben voltak a külföldön tartózkodott három urral. Az illetők többnyire a klubokban találkoztak barátaikkal, azonban adatot nem tudtak szolgáltatni. Akiket kihallgattak, vallomásukról semmi közlést nem tehetnek, mert a főkapitányságon szigoruan figyelmeztették őket, hogy a nyomozás érdekében a legszigorubban tartsák titokban vallomásukat.

A nyomozás ujabb eseménye, hogy a hágai rendőrségtől megérkezett egy hamis bankjegy, amelyet megvizsgáltattak a Jegybank szakértővel. A hamisítás rendkívül sikerült, a papír vízjeggyel is el van látva. A klisé tökéletes, fotocinkográfiai uton készült. A hamisítvány egyetlen hibája, hogy a papír minősége rosszabb, mint az eredeti bankjegyeké.

Páris, december 26.

Az első pillanatban azt lehetett hinni, hogy a francia közvéleményt tulságosan föl fogja izgatni a frankhamisítás hire s a három magyar kisérletét politikai manővernek fogják tekinteni. Erről azonban szó nincs. Párisban az egész üggyel nem is törődnek, jóformán azt sem tudják, hogy miről van szó s a hágai frankhamisítókról alig vesz tudomást valaki. (e. z.)