Több mint egymillió hold földet osztott ki a földbirtokrendező bíróság

Az Országos Földbirtokrendező Bíróság adatai szerint több mint ezer községben rendezték eddig a házhelykérdést, miáltal keletkezett 215.000 házhely 10.000 katasztrális hold területen. A megítélt házhelyek legnagyobb része azonban ma még beépítetlen. Országos érdek tehát, hogy állami segítségben részesüljenek.

Az ország 3744 községéből 3600 községben a bíróság megindította a megváltási eljárást s lefolytatására minden községbe bírót küldött ki. Kétezernyolcszáz községben kimondta a megváltást 800.000 katasztrális hold területre. Ebből alakított 700 közös legelőt, 326.00 törpe- és kisbirtokot, 176.000 házhelyet. Elővásárlási jogot gyakorolt 16.000 katasztrális hold területre. Ingatlant eldaraboltak 280 esetben 68.000 katasztrális hold területtel.

Összesítve ezeket az adatokat:
bírósági határozattal keletkezett 215.000 házhely, törpe- és kisbirtokra felosztott körülbelül 900.000 katasztrális hold, ezenfelül kishaszonbérletek alakítására átvettek 126 ezer katasztrális holdat. A földbirtokosok száma ezek szerint 230.000-rel szaporodott.

A helyesebb birtokmegoszlás terén tehát igen nagy utat tett meg eddig a földbirtokrendezés. Ennek az útnak végére azonban, sajnos, még nem juthattunk. Az eddig elrendelt, de ítéletileg be nem fejezett megváltási ügyekben a további döntések, a meghozott ítéletek pontos végrehajtása, az árak megállapítása, a telekkönyvek rendezése, adóelkülönítések, a vagyonváltságföldek pontos tisztázása, mintagazdaságok, középbirtokok alakítása mind a közeljövőben megoldandó ügyek. 

Annak, hogy a földbirtokrendezés az országra, a közgazdaságra, a nemzeti termelésre egészséges és áldásthozó legyen, elengedhetetlen feltétele az, hogy megoldassék a földbirtokrendezésnek eddig függőben lévő pénzügyi része is.