A vonóerő kiegyenlitése

Sokan azért fognak be némely munkára négy lovat, mert a hármas fogatot nem tudják ugy összeállitani, hogy a harmadik ló ereje is teljesen érvényre juthasson, sőt a helytelen befogás miatt rendesen kárba vész erejének nagy része.

A négyes fogat pedig tiszta erőpazarlás akkor, mikor három ló is elhuzhatja a terhet, csak gondoskodni kell a vonorud és kisefa olyan berendezéséről, hogy a gyeplős és ostorhegyes helyébe befogott egy ló vonóereje egészen érvényesüljön. Egy ilyen berendezést mutatunk ábránkban is, a melynek az a nagy előnye van, hogy a négyes fogat helyett befogott három ló mindegyikének egyenlő terhet kell huznia.

A vonórudon egymással szemközt A C karok vannak megerősitve s a végükben lévő csapok pontosan egyenlő távolságra esnek a rudtól. Az A karnak szabad végébe megint kettős rud (B) van, melynek végin a G egyszerű rud van szilárdan megerősitve, mig a másik végén levő F rud igazitható. A C kar szabad végibe szintén van egy D rud melynek külső végében a H rud áll.

Ez által a berendezés által a rudas kétharmaddal több erőt kap, mint a nyerges és a 3-k ló – mely a H rudhoz van befogva – ismét több erőt kap mint a nyerges. Különben az ezen szerkezet által elosztott erő szükség szerint esetleg máskép is elosztható. A rud egyenes iránya a két vonópont kellő közepére esik.

Ezt a berendezést ajánljuk mindenkinek, a ki 4 lóval járás erő pazarlását belátja.