A pengőbankjegyek októberben kerülnek forgalomba

A bronz-, nikkel- és ezüstpénzeket november első hetében bocsátják ki

Az uj valutáról szóló törvény tudvalevően ugy intézkedik, hogy a pengőérték 1927 január 1-én kötelező formában lép életbe.

Minthogy ezideig semmi hír sem szivárgott ki illetékes körökből arra vonatkozólag, hogy az uj értékjegyek és váltópénzek mikor kerülnek forgalomba, kérdést intéztünk Temesváry Imre képviselőhöz, a kormány pénzügyi előadójához, aki a következőket mondotta a Hétfői Napló munkatársának:

– A pénzverdében erősen folyik a munka.
Mivel azonban a pénzügyi kormányzat igen helyesen arra az álláspontra helyezkedik, hogy részletekben nem bocsát ki váltópénzeket, még néhány hónap eltelik, addig, amig az uj bankjegyek és érmék forgalomba kerülnek.

Ugy tudom, hogy a papirpénzeket és pedig az 1, 5 és 10 pengősöket október végén bocsátják forgalomba, a váltópénzek pedig novemberben kerülnek ki a pénzverdéből.

Az 1, 2 és 10 filléres bronzérmék, a 20 és 50 filléres nikkel érmék, az 1 pengős ezüst érmék, valamint a 10 és 20 pengős arany érmék november első napjaiban adatnak ki a Nemzeti Bankból a nagyközönség kezeihez.

Ettől az időtől kezdve 14 hónapon keresztül, vagyis 1928 január 1-ig ugy az új pengő és fillér érmék, valamint a ma is forgalomban lévő papirpénzek egyaránt érvényben maradnak.

Ujévtől kezdve csak a pengőszámítás lesz kötelező, a papirpénzek azonban használatban maradnak, mindaddig, amig a Nemzeti Bank fokozatosan be nem vonja a jelenlegi papirpénzeket.

A pénzügyi kormány ugy tervezi, hogy az a papirpénz, amely 1927 január 1-e után a Nemzeti Bank pénztárába kerül, többé onnan ki nem jön és igy a jövő év közepe táján előreláthatólag papirpénz már aligha lesz forgalomban.