A budapesti Pasteur-kórház

A magyar fővárosban régóta működik már a Pasteur-intézet, dr. Högyes Endre vezetése alatt, ki Pasteur nagyszerű gyógyítási módját saját kutatásaival is tökéletesítette az emberiség javára.

Most megjelent évi jelentéséből látjuk, hogy az intézet jótékonyságát nem csak magyarok, hanem idegenek is nagyszámban igénybe veszik. Eddig az intézet az egyetemi klinika épületének egyik kis részére volt szorítva, a hol a szörnyű betegségtől fenyegetett megmart emberek helyszűke miatt csak a beoltásokra jelentek meg a távol eső Szent István-kórházból. Ugyanis itt húzták meg magokat, a hol szintén nincs elég hely.

A budapesti Pasteur-intézetnek jó hiréhez méltó új kórház épűl most a Rákos-utczában. Kétemeletes lesz több melléképűlettel, és a gyógyításra szorúlók számára lakással. Körülbelől egy millió koronába kerűl, és szaporítan fogja Budapestnek jóhírű emberbaráti intézeteit. A jövő év őszén készen lesz.