Sztrache főügyész kijelentette, hogy Zadravetz püspök ellen az eljárás nem szünt meg

Munkatársunk vasárnap délután fölkereste dr. Sztrache Gusztáv ügyészségi elnököt, aki még akkor is az akták nagy tömegébe temetkezve ült hivatali iróasztala mellett. Megkérdeztük a főügyészt, hogy a franciák kérdőpontjai mennyiben hátráltatják a frankhamisitási ügy nyomozásának befejezését. A következő fölvilágositást kaptuk:
- Ezek a kérdőpontok csakugyan szükségessé teszik, hogy gyanusítottakat kihallgassuk, de ezek a kihallgatások gyorsan leperegnek és valójában a kérdőpontok miatt a nyomozás befejezése nem szenved késedelmet.

Windischgrätz herceg. Nádosy országos főkapitány és a többi fogságban levő gyanusított előzetes letartóztatásának a bünvádi pörrendtartásban előirt határideje e hó végén lejár és akkorra az ügyészség el is késziti a bünpör vádiratát. Ma egész délelőtt éppen a vádirat megszerkesztésének szempontjából tanulmányoztam dr. Makkay alelnökkel az iratokat és ma már megbeszéltük a vádirat egész konstrukcióját.

A franciák közbelépése és az általuk beterjesztett kérdőpontok nem olyan természetűek, hogy azok miatt a vádhatóság kénytelen lenne vizsgálatot indítványozni. Módunkban van, hogy a most következő hét végére, vizsgálat mellőzésével, az eddigi nyomozati adatok alapján, a vádiratot a törvényszékhez benyujtsuk.

- Igaz-e az – kérdeztük a főügyész -, hogy a Zadravecz István tábori püspök elleni ügy végérvényesen befejeződött azzal, hogy a bírói hatóságok mellőzték a püspök letartóztatását.

- Szó sincs róla. Az ügyészség, amikor Zadravecz letartóztatását inditványozta, ezzel már jelezte a püspökkel szemben a vádhatóság álláspontját, amely nem változott azóta, hogy a vizsgálóbiró és a vádtanács Zadravecz szabadlábon hagyása mellett döntött. Arról nem nyilatkozhatom, hogy mi lesz a vádiratban Zadravecz püspökre vonatkozóan, azt azonban kijelenthetem, hogy az ügyészség a püspök ellen az eljárást nem szüntette meg.

- A parlamenti bizottság működése befolyásolja-e a bünügyi eljárás folytatását? – kérdeztük meg a főügyészt.

- Egyáltalán nem. A parlamenti bizottság csak az ügy esetleges politikai részével foglalkozik, a bünvádi eljárás menetébe nem avatkozik. Hogy a parlamenti bizottság működésének technikája milyen lesz, azt még nem tudom, ezt majd a gyakorlat mutatja meg. Bizonyos, hogy a frankhamisitási bünpör nyomozati aktáiról eddig hivatalos másolat egyáltalán nem készült, eszerint az aktákat most nem is tudnánk a parlamenti bizottság rendelkezésére bocsátani, mert az eredeti kihallgatási jegyzőkönyveket egy pillanatra sem nélkülözhetjük, azokra a vádirat benyujtásáig folytonosan szükségünk van.

- A rendőrség vigyázott tegnap arra, hogy a Vági-párt ne tarthasson gyülést. Vasárnap délelőtt erős rendőri készültség tartotta megszállva a Főherceg Sándor-utcai régi képviselőházat és környékét. A Vági-féle szocialista ellenzéki csoport ugyanis – amelynek vezetősége már hónapok óta börtönben ül – vasárnap délelőttre gyülést hirdetett a régi képviselőházba.

A rendőrség azonban a gyülés megtartását nem engedélyezte és a lovas és kerékpáros rendőrosztagokat azért vezényelték ki a régi képviselőház elé, hogy a Vági-párt meg se kisérelhesse a betiltott gyülés megtartását. Az erős készültségre azonban nem volt szükség, az ugynevezett „Vágisták” rendőri tilalom ellenére is gyülést tartsanak, mire a főkapitányság az erős rendőri készültséget a déli órákban be is vonta a régi képviselőház környékéről.