A Röntgen-készüléket évről-évre tökéletesítették

A Röntgen-készüléket évről-évre tökéletesítették a tudósok, de lényegében ugyanaz maradt ma is. Az erős áramot szolgáltató villamosgép alkotja a szerkezet legfontosabb részét. Ennek a villamosáramát átvezeti egy gömbalakú üveglámpán.

A lámpában keletkező láthatatlan Röngteg-sugarak keresztülhatolnak a lámpa elé tett átlátszatlan tárgyakon és árnyékképet rávetik az ernyőre, amely a sötét Röntgen-szobában jól látható a foszforeszkáló ernyőn. Ha pedig az ernyő helyett fényképlemezt alkalmaznak, ezen pontosan megrögzitődik az a kép, amelyet előbb az ernyő mutatott. Természetesen elsősorban az orvostudomány vette hasznát ennek a kitünő készüléknek.

A sebészorvosok eddig csak kínokat okozó tapogatások segítségével tudták megállapítani a csonttörések pontos helyét s hogy hol fekszenek a test belsejében a veszedelmes daganatok vagy egyéb kóros elváltozások. A Röntgen-képek aztán nagy mértékben elősegítik, hogy a sebész operáló kése biztosan dolgozhasson.

A belgyógyászt is segítik ezek a testen átvilágító sugarak. A súlyosabb esetekben a belgyógyász is Röntgen-képek segítségévéi állapítja meg a szív, tüdő, gyomor, vese, máj és más belső szervek megbetegedéseiből származó elváltozásokat. Igaz, hogy a Röntgen-képek csak árnyképek. Az átvilágított testnek pusztán csak különböző tulajdonságú részeiről nyújtanak felvilágosítást, amelyek különböző mértékben nyelik el a Röntgen-sugarakat.

De azt már nem mutatják, hogy gyulladásban van-e a test vagy miképpen van megtámadva. Az orvosnak csak kitünő segítőeszköz a Röntgen-kép. A gyógyítás azonban a betegség kisérő jelenségei alapján történik. A sebészek és belgyógyászokon kívül ma már a fogorvosok is felhasználják a Röntgen-képeket a fog betegségének pontos megállapítására.

Újabban az orvosi vizsgálatokra nem a fotografálás hosszadalmas műveletét alkalmazzák, hanem a foszforeszkáló ernyőn való átvilágítást. Ha a Röntgen-sugarak huzamosabb időn érik a testet, súlyos természetű, tovább terjedő sebeket okoznak.

A Röntgen-sugarakkal foglalkozó tudósok és orvosok, amikor még nem is merték ezeknek a láthatatlan sugaraknak ezt a romboló tulajdonságát, rettenetes sebekkel fizették meg ezt a tapasztalatlanságukat. Soknak le kellett operáltatni az egész karját, hogy a roncsoló sebek tovább terjedésének útját állják.

Sokszor ez sem használt, s csak a halál váltotta meg a szerencsétlen tudóst a szenvedéseitől. Mami ólomkesztyükkel és ólomkötényekkel védekeznek az orvosok az ilyen sebek ellen, mert a vastag ólomlemezeken nem tudnak átütni ezek a láthatatlan sugarak.

A Röntgen-sugarak ezt a roncsoló tulajdonságát is a gyógyítás szolgálatába állította orvostudomány.
Makacs bőrbetegségeket; például a bőrfarkast s a műtéttel el nem távolítható belső daganatokat úgy gyógyítják meg, hogy jól meg választott Röntgen-sugarak hatásának teszik ki.

A láthatatlan sugarak szétroncsolják a beteg részeket anélkül, hogy pusztítást okoznának a test egészséges szöveteiben. Hasonlóképpen gyógyítanak sok nőibetegséget is a Röntgen-sugarak.