Forgalomba került a pengőfelülbélyegzésű bankjegy

A pengőérték népszerűsítése és az új számításra való átmenet megkönnyítése céljából a Magyar Nemzeti Bank az 1000 korona és ennél nagyobb névértékű államjegyek egy részét 1926. augusztus 25-étől kezdődőleg pengőérték megjelöléssel ellátva hozza forgalomba.

Az említett törvénycikkben előírt átszámításnak megfelelően az 1,000.000 koronás államjegy 80 pengő, az 500.000 koronás államjegy 40 pengő, a 100.000 koronás államjegy 8 pengő, az 50.000 koronás államjegy 4 pengő, a 25.000 koronás államjegy 2 pengő, a 10.000 koronás államjegy 80 fillér, az 5000 koronás államjegy 40 fillér és az 1000 koronás államjegy 8 fillér megjelöléssel láttattak el.

Augusztus 25-én több mint százmilliárd értékű pengőjelzéssel ellátott bankjegy került a Nemzeti Bank budapesti főpénztára révén forgalomba, természetesen a vidéki pénztárak is megkezdték ma a felülbélyegzett bankók kibocsátását.

Nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy a pengőjelzésű bankjegyek forgalombahozatala nem jelenti a régi bankjegyek bevonását, mert ez a felülbélyegzés csupán azt a célt szolgálja, hogy a közönség hozzászokjék a pengőértékben való számoláshoz.

Előreláthatóan azonban fognak akadni olyanok is, akik mások tudatlanságára vagy hiszékenységére számítva, azt fogják híresztelni, hogy a felülbélyegzett bankjegy többet ér, mint a felül nem bélyegzett. Az ilyen csalókat legjobb egyenesen lefülelni, és csendőr- vagy rendőrkézre adni.