Bethlen május végén lemond és az államfő megbízásából uj kormányt alakit

A kormány rekonstrukció a frankügy kirobbanása óta gyakran visszatérő, de mindenkor megcáfolt híre a politikának. Vasárnap azonban olyan jólértesült helyeken és olyan komoly formában beszéltek a kormány egy-két tagjának küszöbön álló lemondásáról, hogy munkatársunk szükségesnek látta utánajárni a dolognak és teljesen beavatott helyen a következő érdekes információt kapta:
- Bethlen miniszterelnök még Genfbe való kiutazása előtt elhatározta, hogy a parlamenti frankvita és a frankügyi törvényszéki főtárgyalás befejezése, valamint a költésvetés megszavazása után benyujtja lemondását az államfőnek.

- Az ő álláspontja ugyanis kezdettől fogva az volt, hogy a frankügyi fejlemények és a parlamenti kisebbség nyomására semmi körülmények között sem hagyja el a helyét, az ellenzéki offenziva enyhülése és a nemzetgyülés többségének bizalmi szavazata után azonban nem fog elzárkózni az elől, hogy a bizalmi kérdést az államfő előtt is fölvesse.

- Ilyen körülmények között a kormány akármelyik tagjának lemondásáról szóló hírek teljesen alaptalanok, mert a Bethlen-kormány mai összetételében megmarad május végéig, amikorra nemcsak a pengőköltségvetés kerül tető alá, hanem befejeződik a frankhamisitás ügyének törvényszéki főtárgyalásai is. A kormány lemondása után ujból Bethlen gróf kap megbízást kormányalakításra és bizonyosra vehető, hogy a mai kabinetnek három-négy tagja kimarad az uj kormányból.

- Bethlen grófnak egy hétnél több időre semmiesetre sem lesz szüksége az uj kormány megalakítása céljából és így a Népszövetség juniusi ülésszakában már mint az uj kormány elnöke fogja Magyarországot képviselni.