Szeleczky volt britanniás terrorista 3 ½ évi fegyházbüntetését jóváhagyta a tábla

Szeleczky Gergely kecskeméti származásu fiatalember rettegett alakja volt a fővárosnak az atrocitások korszakában.

A britanniás különitményben teljesitett szolgálatot és kegyetlenkedéseiről vált hirhedtté. Amikor föloszlatták ezt a különitményt, visszatért Kecskemétre, ahol lopott, csalt, sikkasztott és okiratot hamisitott. E büncselekményekért jogerősen nyolc évi fegyházra itélték.

Büntetését a kecskeméti fegyházban kellett volna kitöltenie, azonban innen tavaly a legfurfangosabb módon megszökött egyik fogolytársával, Welser Lászlóval, akivel együtt dolgozott a fogház irodájában.

Szeleczky és Welser közösen tervelték ki a szökést és miután a fogház irodájából több értéktárgyat magukhoz vettek, hamis elbocsátólevél segitségével kiszöktek a fogházból. Pestre jöttek, ahol a lopott tárgyakat értékesiteni akarták. Fölismerték őket és visszaszállitották Kecskemétre, ahol Welser nemsokára öngyilkos lett.

A kecskeméti törvényszék Szeleczkyt egy ujabb büncselekmény miatt további három és félévi fegyházra itélte. Ezt a büntetést a budapesti királyi tábla jóváhagyta.