Gömbös vasárnap Miskolcon bejelentette, hogy nem akar sem Kemál, sem Mussolini lenni

Miskolc, junius 13.
Miskolcon már napokkal ezelőtt plakátok jelentették, hogy ideérkezik Gömbös Gyula és a fajvédőpolitika ujabb irányváltozásáról tart beszámolót. Vasárnap délután 4 órakor a Korona-szálloda nagytermében összegyült közönség előtt mondott Gömbös Gyula több mint másfélórás beszédet.

- A frankhamisitókról - kezdette beszédét - azt hirdették, hogy az én politika barátaim közé tartoztak. E helyről sietek kijelenteni, hogy én elejétől fogva elitélem őket és a frankhamisitók eljárására csak az hozható fölhivniok a világ közvéleményét helytelen uton, botrány árán, de sikerült Magyarországra fölhivniok a világ közvéleményének figyelmét. Magyarország most a dunai konföderációba akarják belekényszeríteni. A magyar külpolitikának a legteljesebb szeparáció elvére kell helyezkedni. Kiismerem a katolikusoknak vezető szerepére való hivatottságát, de csak addig, amig bennünket, protestánsokat, egyenlő feleknek ismerik el.

- Ne kényszerítsenek bennünket arra, hogy a zsidókkal fogjunk össze tulzott aspirációk letörésére. A tulzó katolikusok Magyarországon rendszerint olyan emberek voltak. Megnyugtatok mindenkit, aki még most is azt hiszi, hogy mi balkáni terroristák vagyunk, hogy ha a magyar fajvédőknek sikerülne uralomra jutni, akkor itt igazság lenne. Engem arra ösztönöztek, hogy legyek én a magyar Kemál vagy a magyar Mussolini. Ki kell jelentenem, hogy én sem Kemál, sem Mussolini nem akarok lenni.

Gömbösnek annál a kijelentésnél, hogy nem a népben, hanem a vezetőkben van a hiba, egy miskolci ébredő azt kiáltotta közbe, hogy ez azért van, mert a vezetők mindig megszedik magukat. Gömbös Gyulát láthatóan meglepte ez a közbeszólás és csak percekig tartó szünet után válaszolt a közbeszólásra, annak a reményének adva kifejezést, hogy fajvédő bajtársa megjegyzését nem a fajvédő vezetőkre, hanem a szociáldemokratákra értette.

Beszédének további során szóvátette, hogy Miskolcra a kormány ifjabb Mikszáth Kálmánt nevezi ki a napokban főispánnak, Mikszáth hóhérszerepre vállalkozik, amikor a miskolci fajvédőkkel szemben a kormány zászlaját akarja diadalra juttatni. Végül kijelentette, hogy amennyiben Bethlen miniszterelnök kész lenen kielégíteni a fajvédők kivánságait, a fajvédők készek a választás idején még Bethlen mellé is állni.

- Ezt azért tesszük – jelentett ki nagy meglepetésre -,  mert míg a belpolitikában ma Bethlen Istvánnak ellenfelei vagyunk, addig ha Bethlent a külfölddel szemben és a belföldi ellenségeivel szemben kell támogatni, mindig magyar fajtestvérünket látjuk benne, aki nem lehet ellenfelünk.


Dr. Soltész Imre