Rövidek

Csernoch hercegprimás a kormányzót Magyarország megmentőjeként ünnepelte vasárnapi beszédében
Esztergom, augusztus 1.
Vasárnap délelőtt Esztergomban díszes ünnepély keretében avatták föl a katolikus Legényegylet kulturpalotáját. A fölavatáson résztvett Vass József helyettes miniszterelnök, a kultuszminiszter képviseletében Nevelős Gyula miniszteri tanácsos, a kereskedelmi minisztérium részéről Novák Andor miniszteri tanácsos, azonkívül Dréhr Imre és Turi Béla képviselők. Mátéffy Viktor esztergomi prépostplébános, a legényegyesület elnöke mondotta az ünnepi beszédet, majd Csernoch János hercegprimás fényes papi segédlettel megszentelte a kulturházat.

Az ünnepély keretében Antony Béla, Esztergom város polgármestere, diszoklevelet nyujtott át a helyettes miniszterelnöknek, akit Esztergom város diszpolgárává választott. Az ünnepélyt követő követő diszebéden Csernoch János hercegprimás mondott hosszabb beszédet és utalt arra, hogy a pápa mindig a legnagyobb szeretettel kisérte Magyarország sorsát.

Horthy Miklós kormányzó, aki megmentette Magyarországot, legfőbb őre a nyugalomnak és békének és biztositék arra, hogy amig a gyeplőt a kezében tartja, semmiféle fölfordulás nem éri az országot. Éppen ezért tisztelettel szeretettel és hódolattal emlékszik meg Horthy Miklós kormányzóról.

Lendvait csütörtökön izgatásért vonja felelősségre a nyiregyházi törvényszék

Három évvel ezelőtt elmondott beszéd miatt kerül csütörtökön a nyiregyházi törvényszék elé Lendvai István képviselő, akit becsületsértés és felekezet elleni izgatás elmén helyezett vád alá az ottani törvényszék vádtanácsa. Lendvai három évvel ezelőtt ezt a beszédet Mátészalkán mondotta el és beszédében, a vád szerint, a zsidókat patkányoknak nevezte, akiket ki kell irtani, ezenkivül sértően aposztrofálta Bethlen István gróf miniszterelnököt is.

A Habsburg-monarchia utódállamainak minden problémájában Mussolini akarata dönt! – irja az olasz kormány hivatalos lapja
Róma, augusztus 8.
Hosszabb idő óta sok szó esik az olasz sajtóban Németország és Olaszország viszonyáról. Mussolini hivatalos lapja, a „Popolo d’Italia”, most arról ir, hogy Olaszország semmi nehézséget sem fog támasztani Németországgal szemben, ha a németek előre elismerik Olaszországnak gyarmati mandátumokhoz való jogát. Ausztria csatlakozására vonatkozólag Mussolini kijelenti, hogy ugy ebben a kérdésben, mint a Habsburg-monarchiából alakult összes utódállamok minden problémájában Olaszország szava és Mussolini akarata dönt.

Kemal szultán akar lenni!

Berlinből jelentik: Konstantinápolyból furcsa és ellenőrizhetetlen hirek érkeznek Kemal basa legujabb céljai felől. A köztársaság elnökének állitólag az a szándéka, hogy miután az ellenzéknek még a magvát is kiirtotta, fölveszi a szultán cimet, amely megfelel annak az abszolút hatalomnak, amelyet gyakorol. Arról is suttognak, hogy Kemal máris kijelölte azon külön követség tagjait, amelyet Párisba akar küldeni, hogy megnyerje tervéhez Franciaország hozzájárulását.

Holnap kezdődik harminc nemzet békekongresszusa

Páris, augusztus 15.
A nemzetközi demokratikus békekongresszus kedden kezdődik Miens mellett, egy kis vidéki városban, Biervillében, amelyet valósággal megszállt már eddig is 30 nemzet békedelegációja. A német demokratikus ifjusági szervezetek több mint 1000 képviselőt küldöttek – csak Olaszország hiányzik. A vasárnapi párisi lapok teljes terjedelmében közlik azt a hatalmas beszédet, amellyel Barthou igazságügyminiszter a kormány nevében a békekongresszust üdvözölte és erősen hangsulyozzák azt a kijelentését, hogy Franciaország sohasem fogja a világbékét megzavarni. Bízzuk az ifjuságra – mondotta Barthou – amelynek lelke tiszta a mult revansszellemétől, a jövő zászlaját, azért a jövőjét, amely a jóakaratu emberek békéjét meghozza a világnak.