Khinaiak kegyetlenkedései

Egy német lap közli egy Khinában harczoló katona levelét, mely julius 9-ről kelt s megdöbbentő képét nyujtja a Tien-Czin körül lefolyt harczoknak :

* Mindenkit agyonlőttünk, - írja a levélben a német katona – s a khinaiakat, a kiket csak megláttunk, lekaszaboltuk és lelőttük. Az oroszok kis gyermekeket és asszonyokat is lemészároltak. A meddig a szem ellátott, a harcztér tele volt halott khinaiakkal. Másnap kimentünk a harcztérre, hogy halottainkat eltemessük, a kiket egy héttel előbb az első csatában elvesztettünk. De mennyire megrémültünk attól, a mit láttunk. A kutya khinaiak összes halottainkat megcsonkították, fejüket, karjaikat, lábukat levágták, a kin jó ruha volt, azt kifosztották. A hadnagyomnak, a ki elesett, a hátáról levágták a hust, ugy, hogy csak a csontváza maradt. Csakis csizmáiról ismertük meg. *